Namn: Joanna Pettersson Engström
Examen: 2013
Jobb: Projektledare och konsultansvarig på Industrikompetens

Joanna Pettersson tidigare studentVad jobbar du med?

-Jag jobbar på Industrikompetens, ett företag som ägs av 18 industriföretag och de tre största kommunerna i Östergötland och som bland annat rekryterar och bemannar personal till industrin.

Mitt jobb består av två delar. Den ena delen innebär att jag är ansvarig för ett antal konsulter som arbetar för oss på olika företag. Som konsultansvarig jobbar jag med många olika områden såsom rekrytering, löner, arbetsmiljöfrågor med mera. Många av mina konsulter är unga och det kan ibland vara deras första jobb. I mitt uppdrag ingår också att coacha och stötta dem och informera om vilka rättigheter de har.

Den andra delen av min tjänst innebär att jag jobbar med den framtida kompetensförsörjningen i vår region. Jag är till exempel ute på skolor och berättar om hur det är jobba inom industrin. Stora delar av industrin har idag svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Många som jag möter när jag är ute och pratar har en helt annan bild av vad det innebär att jobba inom industrin än den som jag förmedlar. Det är därför roligt att ta med elever och studenter på studiebesök till industrin för att visa vilken modern och häftig arbetsplats det är och att det idag ofta krävs speciell kompetens för att jobba där, vilket i sin tur kräver att man har en utbildning.

Vad är det bästa med ditt arbete?

- Att det är så varierat, det är inget jobb man tröttnar på och ingen dag liknar den andra. Det är också roligt att få träffa så många människor med olika bakgrund.

Varför valde du att läsa Personal- och arbetsvetenskap på LiU?

- Egentligen ville jag läsa till byggnadsingenjör men hade inte matten med mig från gymnasiet. Jag hade läst några kurser i juridik och tyckte att det var kul på LiU. I PA-programmet ingår det en del juridik, men även psykologi och ekonomi och det kändes lockande. Jag är från Östergötland och kände till Linköpings universitet sedan tidigare och visste att det har en hög standard på utbildningarna och ett bra rykte bland arbetsgivare.

Vad tyckte du om din utbildning?

- Jag är nöjd! Det är en bred utbildning och man kan jobba med så många olika saker. Den har gett mig en bra teoretisk grund för yrkeslivet. Många kurser var extra bra som till exempel arbetsrätt och ekonomi som jag har nytta av idag i mitt arbete.

Programmet hade också en bra sektion, PULS, som jag var aktiv i. Genom sektionen fick jag mina första företagskontakter. Jag lärde även känna många människor från mitt eget och andra program som jag fortfarande har kontakt med!

Ett av mina bästa minnen från studietiden var när jag och en tjej från min årskurs på PA-programmet var i Kambodja och skrev vår uppsats. Vi fick ett stipendium från SIDA för att kunna göra vårt examensarbete där.

Har du något tips till dem som tycker det är svårt att välja utbildning?

- Kontakta en student som läser på det program du är intresserad av. Du kan även anmäla dig till ”Skugga en student” eller vara med på LiU:s besöksdagar. Våga ställa frågor, annars får du inga svar.

Vad vill du jobba med i framtiden?

- Jag vill gärna jobba som HR-specialist med inriktning på arbetsrätt och kanske bli jag kvar inom industrin som är en spännande bransch.