Involverad i hela processen - från kravställning till implementering

Jonatan arbetar på ett företag som har hittat en metod för att räkna ut mängd och placering av fett och muskler i kroppen utifrån magnetkamerabilder. Som mjukvaruutvecklare är han involverad i hela processen.
Namn: Jonatan Lindström
Jobb: Mjukvaruutvecklare på Advanced MR Analytics (AMRA)

Jonatan Lindstrom, alumnVad jobbar du med?

- Jag jobbar som mjukvaruutvecklare på Advanced MR Analytics (AMRA). Det är ett relativt nytt företag som har hittat en metod för att räkna ut mängd och placering av fett och muskler i kroppen utifrån magnetkamerabilder. Som mjukvaruutvecklare är jag involverad i hela processen från kravställning och planering till implementering och testning.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

- Vi startar morgonen med ett så kallat stand-up meeting där hela teamet träffas. Alla berättar vad de håller på med för tillfället och om det har uppstått några problem. Är det någon som är klar med sin uppgift tar vi tillsammans beslut om nästa steg. Efter mötet fortsätter jag att jobba med min uppgift antingen självständigt eller tillsammans med en kollega. Jag håller inte bara på med programmering utan skriver olika typer av dokument och har möten med kollegor och kunder. Eftersom vi är ett litet företag får jag även arbeta med andra saker. Till exempel har jag jobbat med företagets hemsida, köpt in och administrerat hårdvara samt varit med i rekryteringsarbete.

Vad är utmaningarna med ditt jobb?

- Även om slutmålet är tydligt är vägen dit ofta en blank kanvas. Utmaningarna är bland annat att lösa de problem som uppstår för att nå resultatet på ett snyggt och effektivt sätt. Mitt jobb handlar mycket om kreativt tänkande och att kommunicera med mina medarbetare.

Du läste Innovativ programmering, vad tyckte du om ditt program?

- Jag tillhörde första årskullen som läste det programmet. Eftersom det var nytt fick vi studenter vara med och påverka. Jag gillade det fokus som fanns på programmering som ett hantverk. Vi läste inte bara teori utan fick jobba mycket i projekt och på så sätt lära oss genom att utföra. Detta speglar ganska bra hur jag jobbar idag, i det här fältet blir man aldrig fullärd. Det är både effektivare och roligare att jobba i team och dra nytta av varandras olika kompetenser.

Har du några tips till dem som tycker det är svårt att välja utbildning?

- Tänk både på vad du vill göra varje dag i framtiden och på hur arbetsmarknaden ser ut. Det är viktigt att man kan hålla intresset vid liv för de ämnen man pluggar annars blir inte resultatet bra.