Jubilerande arbetsterapeuter

Annika Lindh Falk är programansvarig för arbetsterapeutprogrammet som 50-årsjubilerar. Vilken roll hade arbetsterapin då för 50 år sedan?
Annika Lindh Falk, programansvarig för arbetsterapeutprogrammet 

– Det handlade mycket om aktivitet och sysselsättning. Fokus låg främst på hantverk, som slöjd, vävning och andra kreativa aktiviteter som ett sätt för patienter att komma igång, vara aktiva och komma åter i arbete och sysselsättning. Arbetsterapeuterna jobbade främst på sjukhusen där det fanns stora lokaler för aktiviteterna.

Och vilken roll har arbetsterapin idag?
– Grunden är densamma. Vi jobbar för att människor ska kunna vara aktiva och delaktiga och klara av sin vardag. Men idag utgår vi mer från personens egen vardag – i hemmet, skolan, arbetet – och gör också mer utredningar och bedömningar av individens förmågor och förutsättningar när det till exempel gäller personer som ska ut i arbetslivet igen. Där har arbetsterapin utvecklat en stark position. Arbetsterapeuterna arbetar mera i hemmets miljöer nu än tidigare, vartefter samhällsutvecklingen gått mot att fler som förr krävde sjukhus- eller institutionsvård bor hemma. Arbetsterapin är också mer inriktad på barn och ungdomar idag för att de ska kunna vara delaktiga i lek, fritid och skola. Vi ser en växande marknad för arbetsterapeuter i skolan. En del jobbar också med tillgänglighetsfrågor i kommunerna.

Vet ni något om framtiden för yrket?
– Glädjande nog så ser vi att arbetsterapeuters yrkesroll stärkts vartefter det blivit ett akademiskt yrke med egen yrkeslegitimation. Det lyfter oss i relation till andra professioner, vi får legitimitet och är en viktig kugge i teamarbetet kring människor som behöver stöd.

Vilka frågor tycker ni är viktigast att driva vad gäller utbildningen på LiU?
– Att tänka kvalitet i allt arbete vi gör är viktigt. Vi måste värna om relationerna med de praktiskt verksamma arbetsterapeuterna på vårdcentraler, i kommunal verksamhet, på sjukhus, arbetsförmedling och försäkringskassa, till exempel. De är viktiga samarbetspartners för oss och garanter för att vi ska kunna upprätthålla en hög kvalitet på utbildningen där kopplingen teori och praktik är central.

Hur firar ni 50-årsdagen den 12 november?
– Vi bjuder in till en eftermiddag med flera korta föreläsningar om yrket och programmets utveckling. Före detta kollegor, tidigare och nuvarande studenter kommer, liksom många ute från verksamheten. Och så bjuds det på en föreläsning om arbetsterapi i framtidens nätverkssamhälle kopplat till välfärd, hälsa och teknik.

Arbetsterapeutprogrammet

2015-11-11