Jubileumsfirandet fortsätter

Firandet av Linköpings universitets 40-årsjubileum fortsätter under hösten med flera aktiviteter. Det största arrangemanget blir en vetenskaplig jubileumskonferens i Norrköping.

Campus NorrköpingFoto: David Einar Nygren

Konferensen äger rum den 11 november och har förnyelse som tema. Gästerna är nationella och internationella samarbetspartner till universitetet, bland annat inom nätverket ECIU (European Consortium of Innovative Universities) där LiU:s rektor Helen Dannetun är ordförande.

Programmet har rubriker som ”Our changing environment”, ”Ethics for animals and humans” och ”What is it with the brain nowadays?”, där flera av LiU:s toppforskare diskuterar samhällsaktuella utmaningar.

Förnyelse och tvärvetenskap

Karin Fälth-Magnusson, prorektor och ordförande i jubileumskommittén, berättar att det inte var lätt att göra urvalet:

– En grupp med representanter från alla fakulteter har fått föreslå forskare som på olika sätt står för förnyelse och tvärvetenskap i praktiken. Det var jättesvårt att välja, men jag tycker att vi har fått ihop ett mycket bra program med forskning som speglar bredden vid vårt universitet och har både vetenskaplig och samhällelig relevans.

Konferensen öppnas av Helen Dannetun, Anna Ekström, styrelseordförande vid Linköpings universitet, samt Bertil Andersson, som tidigare var rektor vid LiU och nu har samma roll vid Nanyang Technological University i Singapore. Som avslutning ska några av Årets alumner från LiU diskutera vad framtidens studenter behöver ha med sig efter sina universitetsstudier.

Dagen kommer att filmas så att fler än de inbjudna gästerna kan ta del av programpunkterna i efterhand.

– Och vi har också flera jubileumsaktiviteter under hösten som riktar sig brett till studenter, anställda och allmänhet, betonar Karin Fälth-Magnusson.

Jubileet uppmärksammas bland annat i samband med Kalasmottagningen för nya studenter och Forskarfredag där LiU och andra universitet över hela Europa visar upp sin forskning för allmänheten. Fyra lunchkonserter på Campus Valla utgör även de en del av firandet.

Öppna föreläsningar

Två öppna jubileumsföreläsningar blir det också. Den 21 september kommer professor Hiroshi Amano, förra årets Nobelpristagare i fysik, att tala om effektiva blå lysdioder som kraftigt kan minska världens energiförbrukning.

Den 21 oktober presenteras utmaningar inom life science, molekylär medicin och grafen med utgångspunkt från tre av de senaste årens största forskningssatsningar i Sverige och Europa. Föreläsare är professorerna Mathias Uhlén, tidigare chef för SciLifeLab, Stefan Thor, chef för det nya Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Linköpings universitet, samt Jari Kinaret som leder satsningen Graphene Flagship.

Foto: David Einar

Läs mer om 40-årsjubileet på Insidan för medarbetare, http://www.liu.se/insidan/jubileum

 

Publicerad 2015-09-03