De 40 åren firades med Jubileumskonferens 

När LiU:s rektor bjöd in till jubileumskonferens i Campus Norrköping blev det en dag fylld av vetenskap, nya lärdomar, mycket glädje och många möten.
Zou Cairong och Helen DannetunFoto: _Thor_BalkhedUnder konferensen vill vi visa forskningens bredd och djup, men också vår samhällsrelevans. Vi har en fördel i att vara ett relativt ungt universitet, vi kan vara lite modigare och lite mer flexibla, sa rektor Helen Dannetun när hon hälsade gästerna välkomna till konferensen och till campus Norrköping. I publiken fanns gäster bland annat från universitetet i Guangzhou, Kina, Moi University i Kenya, representanter för European Consortium of Innovative Universities, ECIU, svenska forskningsfinansiärer, Norrköpings kommun och kolleger från LiU:s olika fakulteter.

Välkomsttalade gjorde även Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket och LiU-styrelsens ordförande:

Lobbyister för framtiden


- Universiteten har två viktiga roller, dels att ge möjligheter för unga kvinnor och män att utnyttja sin fulla potential, men också för att forskarna kan visa vägen och vara starka lobbyister för framtiden. Och det är ett rent nöje att arbeta för Linköpings universitet, sa hon.

I två skilda spår, ledda av moderatorerna Sharon Jåma och Karin Fälth-Magnusson, fick gästerna sedan lyssna på presentationer om hanteringen av naturresurser och klimat, både ur tekniskt och humanistiskt perspektiv, om svensk teknik i jakten på tjuvskyttar och hur vår djurhållning påverkar djurens arvsmassa, bioelektroniken som kan diagnosticera sjukdomar i kroppen så samma vis som vi idag kan köra diagnosprogram på våra bilar, hur vi kan ta tillvara energi med nya material och hur neutronkrisen i ESS kunde undvikas tack vare LiU-forskares insatser. TV-spel för hjärtsjuka och nya metoder att behandla alkoholism var andra ämnen på programmet liksom hjärnforskning och utvecklingen av nya hornhinnor.

Visualiseringscenter fascinerar


En stor del av programmet kommer inom kort att finnas tillgängligt via Utbildningsradions Samtiden.

I samband med lunchen visades domen i Visualiseringscenter liksom vad forskningen inom visualisering uträttat inom medicinen men även för möjligheter till virtuella obduktioner och att flertusenåriga mumier kan packas upp och blottläggas för vetenskapen, lager för lager, utan att något rörs.

Dagen avslutades med middag på Flygvapenmuseet i Linköping och med underhållning av Gunhild Karling med band.

FOTO Thor Balkhed

Anna Ekström, ordförande för universitetsstyrelsen
- Idag tar unga kvinnorna för sig av universitets hela utbud, medan unga män bara väljer från en delmängd. Det är en tradition vi måste bryta, sa Anna Ekström, ordförande i styrelsen för Linköpings universitet.
Fredrik Gustafsson, Anders Ynnerman och Anders Persson
Professorerna Fredrik Gustafsson, Anders Ynnerman och CMIV:s föreståndare Anders Persson fångade i en kort paus mellan presentationerna. _Thor_Balkhed
LiU:s styrelseordförande Anna Ekström, vd för Riksbankens Jubileumsfond Göran Blomqvist och LiU:s Karin Mårdsjö Blume
Svensk fika när den är som bäst, LiU:s styrelseordförande Anna Ekström, vd för Riksbankens Jubileumsfond Göran Blomqvist och LiU:s Karin Mårdsjö Blume i glatt samspråk. _Thor_Balkhed
Professor Mats Eklund
Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik förstärker sina argument med tomater.  En tomat odlad på normalt vis ger upphov till utsläpp av koldioxid motsvarar tomatens vikt - 100 gram tomat ger upphov till 100 g koldioxid. En tomat odlad i Elleholm, Mörrum, där spillvärme från Södra cell och restprodukter från andra industrier i närheten bidrar, ger upphov till 5 g koldioxid per tomat - Jag ägnar mig inte åt att kritisera människors värderingar. Min roll är att visa på att vi kan öka resursutnyttjandet med en faktor 20, så låt oss då göra det. Men det kommer att ta några decennier innan vi är där, säger han. _Thor_Balkhed
May Griffith, professor i regenerativ medicin
May Griffith, professor i regenerativ medicin, berättade om sitt arbete att ge blinda synen åter med konstgjorda hornhinnor, här i samspråk med kollegor. _Thor_Balkhed
Jens Birch och Stefan Welin Klintström
Glada att de tog sig tid: professor Jens Birch och universitetslektor Stefan Welin Klintström var fulla av fascination över kollegernas arbete. _Thor_Balkhed
Professor Anders Ynnerman
Anders Ynnerman och Anders Persson fascinerade åhörarna med berättelser om datavolymer, uppackade mumier, virtuella obduktioner och medicinska landvinningar i spåren av visualiseringsteknikens utveckling. _Thor_Balkhed
Professor Per Jensen
Hunden är en mästare i kommunikation, framför allt är de mästare i att kommunicera med oss människor. Ställs en hund inför ett olösligt problem ber den sin människa om hjälp, ett beteende vi aldrig sett hos en varg. - Vi har visat att kromosom 26 är signifikant involverad i det beteende, sa professor Per Jensen. _Thor_Balkhed
Kinesiskt besök i beslutsarenan
Självklart fick gästerna från Guangzhou även en visning av beslutsarenan i Norrköping. _Thor_Balkhed
Jonas Ludvigsson, Årets Alumn 2014
Konferensen avslutades med de två senaste årens Årets LiU-alumner som vittnade om universitetets betydelse för liv och karriär: Elnaz Baghlanian och Jonas Ludvigsson, LiU alumner 2014 och Mihai Aldén och Kajsa Andersson, LiU alumner 2015. Jonas Ludvigson stämde upp en hyllningssång till studentstaden Norrköping. _Thor_Balkhed