Julia Greek - 2016

Möbelsnickeri 180 hp, examensarbete

Jag har, med utgång i mitt gesällprov, undersökt parkettläggningar och vilka metoder man kan göra en rationell parkettläggning med. Jag har jobbat med en komplex form som i en parkett kan bilda olika repetitiva mönster. De metoder jag praktiskt undersökt är att fräsa med handöverfräs, CNC-fräs och laserskärare.

Sedan jämför jag rationaliteten, tidsåtgången, kostnaden och det estetiska resultatet.

För att visa resultatet har jag gjort tre olika provtavlor på de olika metoderna, där jag använt mig av sågat faner i björk och bok.

Jag har även gjort en pall och en bricka, för att ge exempel på hur en parkettläggning kan användas.

Parkettläggning som en bricka och en pall

Julia Greek exjobb
Julia Greek exjobb
Julia Greek exjobb
Julia Greek exjobb
JULIA GREEK - 2016  Möbelsnickeri 180 hp  Examensarbete
JULIA GREEK - 2016  Möbelsnickeri 180 hp  Examensarbete
JULIA GREEK - 2016  Möbelsnickeri 180 hp  Examensarbete
JULIA GREEK - 2016  Möbelsnickeri 180 hp  Examensarbete