Julia Kristeva i dagarna tre

Den berömda psykoanalytikern, lingvisten, filosofen och feministen Julia Kristeva har fått sin egen konferens. Den 13-15 oktober 2016 samlas forskare från en rad olika länder i Stockholm för att diskutera Kristevas verk och tankevärld. Arrangerar gör bland annat Institutionen för kultur och kommunikation.
BokBakgrunden till konferensen är det stora inflytande Julia Kristevas texter har på forskning inom humaniora och samhällsvetenskap över hela världen.

Huvudpersonen själv kommer att vara på plats under de tre dagarna. Julia Kristeva kommer att hålla föredraget ”Hur kan vi förstå radikalisering utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv?” och Linköpings universitets professor Carin Franzén kommer att leda ett publikt samtal med Julia Kristeva på Moderna Museéet.

Liknande nyheter

Nyheter från LiU