Psykiska sjukdomar och missbruk är växande samhällsproblem världen över. Kan utvecklingen bromsas? Linköpings universitet gör en storsatsning för att dra sitt strå till stacken.
Efter elva framgångsrika år som forskare i USA vänder Markus Heilig åter till Sverige. Med en tung finansiering från Vetenskapsrådet, Linköpings universitet och Region Östergötland bygger han upp ett centrum för neuroforskning.

Det har gått några turer men nu är alla bitar på plats, med ett undantag: en bra bostad för familjen. Kanske har någon ett tält att låna ut, funderar han när han hälsas välkommen av några blivande kolleger.

De har just lyssnat på hans spännande föreläsning om alkoholberoende och individanpassad behandling, huvudnumret på doktorandsektionen Domfils årliga forskningssymposium. För Markus Heilig är det ett inslag i ett veckolångt arbetspass som gästprofessor – ännu återstår en liten tid till flytten från NIH, National Institutes of Health, utanför USA:s huvudstad Washington DC.

– Jag kommer att sakna staden och mitt arbete på väldigt många sätt. DC är en fantastisk metropol och NIH är en plats som ingen annan på jorden, där man kan genomföra precis vad som helst. Men jag har haft ett drygt decennium där, lärt mig jättemycket och nu är det dags för nästa anhalt. Utmaningen är att lyfta psykiatrin och beroendeforskningen och öka psykiatrins attraktionskraft.

Johan D. Söderholm har i egenskap av Hälsouniversitetets dekanus haft en central roll för att ro hem den prestigefyllda rekryteringen:

– Psykiatriska åkommor och missbruk är ett stort samhällsproblem. Trots att mycket forskning behövs har det varit ett eftersatt område. Med Markus Heilig i spetsen får Linköpings universitet nu ett ledande centrum kring psykiatriska och affektiva tillstånd. Han kommer in i en miljö där det redan finns starka forskargrupper, till exempel inom neurobiologi.

– Det unika med Markus Heiligs forskning är att han kombinerar avancerad molekylär forskning med klinisk verksamhet på patienter. Tillsammans med Region Östergötland kan vi därmed bygga upp en stark vårdenhet på området, säger Johan Söderholm.

Markus Heilig inledde sin forskarbana med experimentell psykiatri och sedan han handplockats till NIH:s alkoholforskningsinstitut har det mesta kretsat kring världens vanligaste och mest dödliga drog. Människor som har en stark genetisk belastning behöver väldigt lite för att trilla dit. Andra kan dricka mycket innan beroendet utvecklas, men då har hjärnans funktion förändrats grundligt och långvarigt.

Få alkoholister lyckas sluta trots omfattande och långvariga behandlingsprogram. Existerande läkemedel är ineffektiva och har många biverkningar. Genom studier av hjärnans signalvägar för stress och negativa känslor söker Markus Heilig nya substanser som kan stoppa suget efter alkohol. Men alla patienter svarar inte likadant. Vården måste individanpassas, betonar han.

– Samma behandling för alla är dåligt i all vård, men speciellt vid beteendestörningar. Vad betyder det för behandlingssvaret att vi är så genetiskt olika? Det testar vi på rått- och musmodeller, säger han.

Det nya centret ska utrustas med den senaste tekniken för den sortens forskning, kraftfulla verktyg som gör det möjligt att snabbt och exakt klippa och klistra i gensekvenserna.

Markus Heiligs forskning har kretsat kring alkoholberoende sedan början på 2000-talet, men nu ser han fram emot att arbeta närmare tillsammans med andra specialister inom psykiatri och neurovetenskap.

– När jag började titta mig omkring på fakulteten och universitetet upptäckte jag att det fanns gott om folk med framstående expertis på områden som antagligen är jätteviktiga för oss som är intresserade av psykiatriska sjukdomar.

  • Fysisk beröring – hur påverkar den känslotillståndet och social anknytning?
  • Neuroekonomi – hur hanterar hjärnan riskfyllda beslut?
  • Smärta och inflammation.
  • Drogberoende, negativa känslor och stress.

– Nu har vi bestämt oss för att gruppera ihop oss till en centrumbildning. Alla fortsätter på sina egna forskningsspår, men detta skapar också möjligheter till unika samarbeten. Vi kan olika saker och täcker ett brett spektrum. Tillsammans har vi redan en kritisk massa och en rad duktiga ungdomar som vill komma in i verksamheten som doktorander och postdoktorer, säger Markus Heilig.

 

FAKTA MARKUS HEILIG

Markus Heilig föddes för 55 år sedan i den polska staden Łódź. Hans akademiska karriär startade vid Lunds universitet där han blev läkare 1986 och disputerade i experimentell psykiatri 1989. Nästa anhalt blev södra Kalifornien under två år som postdoktor vid Scripps Research Institute i La Jolla. Tillbaka i Sverige arbetade han på Karolinska Institutet till 2004, då han rekryterades som klinisk forskningschef för USA:s nationella institut för alkoholmissbruk och alkoholism, NIAAA, en del av det stora och rika hälsoforskningsinstitutet NIH.

Heilig är huvudförfattare till över 200 vetenskapliga artiklar i högrankade tidskrifter som har gett mer än 8 000 citeringar.


Text: Åke Hjelm
Bild: Göran Billeson