Känslor och lärande i naturvetenskap och teknik

Känslor är viktiga för såväl lärande som intresse och motivation inom naturvetenskap och teknik. Området utgör en relativt liten, men växande, andel av den NvT-didaktiska forskningen. Ny forskning undersöker bland annat hur känslor och lärande hänger ihop.

Lärande i teknik och naturvetenskap är förknippat med många känslor, till exempel glädje och frustration. Det är dock en ganska liten del av den NvT-didaktiska forskningen som handlar om känslor och lärande. Forskaren David Fortus har till exempel undersökt hur många av artiklarna i de tre största vetenskapliga tidskrifterna i naturvetenskapernas didaktik som handlar om affekt.

Detta begrepp inkluderar förutom känslor även intresse, motivation, attityder och självförtroende. Han fann att mindre än 10 % av artiklarna under perioden 2001-2011 handlar om någon typ av affekt. Artikeln är fritt tillgänlig online ("Attending to affect" http://dx.doi.org/10.1002/tea.21155 ) och är skriven som en introduktion till en så kallad "virtual issue", där tidskriften samlat ihop ett antal artiklar om affekt och lärande inom naturvetenskap.

Området är alltså relativt litet, inte minst med tanke på hur viktigt det är. Men det finns tecken på att forskningen om känslor och lärande i naturvetenskap och teknik har fått ett uppsving på senare år. Sökningar i databaser för forskningslitteratur visar till exempel en stadigt ökande trend över de senaste 20 åren.

En intressant inriktning inom denna forskning handlar om hur elevers lärande samspelar med deras känslor för ämnet. Det finns till och med en del forskare som menar att känslor bör ingå som en del av innehållet som eleverna ska lära sig. På Skolverkets hemsida finns en artikel som diskuterar tre färska artiklar om känslor vid lärande av naturvetenskap: ("Känslor en viktig del av lärandet" http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/no-amnen/relationer-larande/kanslor-en-viktig-del-av-larandet-1.246439 )

Gunnar Höst 
gunnar.host@liu.se

Publicerat 20160229