Är du redo att ta nästa steg i karriären? Linköpings universitet erbjuder flera utbildningar för dig som är sjuksköterska.

Sjuksköterskor och simulering

Linköpings universitet erbjuder flera vidareutbildningar för dig som är sjuksköterska. För dig som önskar en vidareutbildning som leder till en professionsexamen och möjlighet att ansöka om en legitimation erbjuder vidareutbildning till Barnmorska eller flera Specialistsjuksköterskeprogram inom olika områden.

Genom vårt interprofessionella masterprogram kan du också få en masterexamen inom Omvårdnadsvetenskap, Folkhälsovetenskap eller Medicinsk pedagogik.

Utbildningar

Specialistsjuksköterskeutbildningar

Sjuksköterska som står bredvid utrustning för medicinsk övervakning.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskan med inriktning mot intensivvård vårdar svårt sjuka patienter, både före och efter operativa ingrepp, vid speciella undersökningar och behandlingar.

En person i operationskläder pekar på en skärm i en operationssal.

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp

Under anestesi påverkas patientens fysiska och psykiska tillstånd och de naturliga försvarsmekanismerna reduceras. Det gör att specialistsjuksköterskan med inriktning anestesisjukvård får ett stort ansvar för patientens omvårdnad.

Kvinna i sjukhuskläder samtalar med en äldre man ochpekar på en datorskärm.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska förbereder dig inför möten med patienter i alla åldrar i såväl planerade som oförberedda situationer.

Sjuksköterskor tar hand om patient

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård arbetar i specialiserad vård med omvårdnad vid akuta och komplexa kirurgiska tillstånd.

Sjuksköterskor förbereder patient inför operation

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hjärtsjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskan med inriktning hjärtsjukvård arbetar med omvårdnad i både det akuta skedet och inom öppenvård för patienter som drabbats av hjärtsjukdom och deras närstående.

Kvinna som deltar i gruppterapi.

Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskan med inriktning mot psykiatrisk vård arbetar med omvårdnad i alla vårdsituationer där människor lider av psykisk ohälsa.

Specialist nurses building a brain puzzle

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning neurosjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskan med inriktning neurosjukvård arbetar med omvårdnad och stöd i både det akuta skedet och inom öppenvård eller rehabilitering för personer som drabbats av neurologiska sjukdomar och deras närstående.

Barnmorskeprogrammet

Master- och magisterutbildningar för sjuksköterskor