KBT-behandling på nätet tack vare webbplattform

Att IT-avdelningen håller på med drift och underhåll av bland annat universitetets nätverk, servrar och tekniska utrustning är troligen känt för de flesta medarbetare på Linköpings universitet. Något som kanske inte är lika känt är att de även deltar i utvecklingen och förvaltningen av en internetbaserad forskningsplattform för KBT-behandling till avdelningen för psykologi på IBL.

George Vlaescu på kontoret.George Vlaescu är anställd centralt på IT-avdelningen och är uthyrd till Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) där han sedan 3 ½ år tillbaka har ansvaret för att utveckla, förvalta och ge support till en webbaserad plattform för kognitiv beteendeterapi (KBT) på internet. 

– Plattformen Iterapi är utvecklad här på Linköpings universitet och har funnits i 15 år – mycket tack vare professor Gerhard Andersson på avdelningen för psykologi, som var något utav en pionjär inom internetbehandling. Vår forskningsgrupp har just nu ungefär 15 studier som pågår i plattformen och många fler har pågått under tiden plattformen funnits, säger George Vlaescu.

Forskningsstudierna har visat att KBT-behandling på internet är mindre resurskrävande och lika effektiv i de flesta ämnena. Många av studierna har också blivit publicerade.

Behandling via nätet

Iterapi ger möjlighet för behandlare att genomföra KBT-studier via internet och därmed hjälpa personer som är i behov av behandling av exempelvis depression, ångest eller fobier. Till varje enskild studie används en egen webbadress och den mobilvänliga webbsidan får ett eget utseende. Patienterna loggar in och kan bland annat ta del av behandlingsmaterial, göra övningar, skriva dagbok, ha möten med sin behandlare via text- eller videochatt samt svara på dagliga frågor om humör och välmående. 

– Behandlare kan enkelt gå tillbaka och se sparad information om patienten och de kan se grafer och tabeller över deras utveckling under behandlingens gång, säger George. 

Utbredd användning

Linköpings universitet är en utav många användare av Iterapi. Plattformen används även av anställda vid olika sjukhus, landsting, psykologföretag och andra universitet i Sverige. Även utomlands finns det användare på universitet i bland annat England, Tyskland, Rumänien och Israel. 

– Från början utvecklades plattformen på engelska och svenska, men nu finns den översatt till fler språk. En alternativ layout för webbsidan finns nu också tillgänglig för språk där man läser från höger till vänster, exempelvis hebreiska och arabiska, säger George.

Utveckling pågår ständigt

Iterapi är inte det enda systemet i sitt slag, men en styrka med plattformen är – utöver dess behandlingsfunktioner – att den har många inbyggda komponenter som är av stor nytta i forskningen. George berättar att det är väldigt enkelt att köra ett stort antal studier för olika forskningsgrupper och ämnen. De har hårda krav att följa från Datainspektionen och är väldigt noga med säkerheten kring patientinformationen. En annan styrka är att de i forskningsgruppen är lyhörda och gärna tar emot återkoppling om plattformen från både behandlare och patienter.

– Plattformen är under ständig utveckling och vi kan snabbt lägga till komponenter och funktioner som användarna efterfrågar. Exempelvis kunde vi öka svarsfrekvensen för patienternas övningar genom att lägga till en funktion för påminnelser som skickas via sms, säger George.

Nära samarbete

Eftersom George är anställd centralt på IT-avdelningen kan han använda sig av deras tekniska resurser och expertkunskaper och ha ett nära samarbete med kollegorna där, samtidigt som han har fördelen av närheten till verksamheten på IBL. Plattformen körs på servrar som tillhandahållas av IT-avdelningen och kollegorna på IT-infrastrukturenheten hanterar hårdvaran och lagring av informationen på ett säkert sätt samt ser till att plattformen hålls stabil och åtkomlig för användarna.

Exempel från studier i webbplattformen 

Vy i webbplattformen Iterapi; en publik sida på för en studie.
En publik sida på för en studie.
Vy i webbplattformen Iterapi; dagliga frågor som välmående.
Formulär för att fylla i och bedöma sitt välmående.
Vy i webbplattformen Iterapi; sömndagbok för att kartlägga sömnmönster.
Sömndagbok för att kartlägga sömnmönster.
Vy i webbplattformen Iterapi; behandlare kan se inrapporterad information i form av tabeller under behandlingens gång.
Behandlare kan se inrapporterad information under behandlingens gång.
Vy i webbplattformen Iterapi; möjlighet till moduler som innehåller ljud.
Modul för ljudklipp finns i webbplattformen.
Vy i webbplattformen Iterapi; en chattmodul för text- eller videosamtal.
Behandlare kan kommunicera med patienter via text- eller videochatt.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterad information Visa/dölj innehåll