Kemisk genförändring bakom pollensnuva

Den kraftiga ökningen av allergi, ledsjukdomar, diabetes och andra vanliga sjukdomar som inbegriper immunsystemet, talar för att miljöfaktorer har stor betydelse. En studie på patienter med pollensnuva visar nu att detta kan ske via kemiska förändringar av generna, så kallad DNA-metylering.
Miljöpåverkan är dock svårt att studera vid de flesta sjukdomar, eftersom sådana faktorer ofta är okända samt att det finns så stora olikheter mellan patienter som verkar ha samma sjukdom.

I en internationell studie ledd från Linköpings universitet valde forskarna att studera pollensnuva som modellsjukdom. Såväl den yttre faktorn (pollen) som den viktigaste cellen (T-lymfocyten) är väl kända. T-celler kan isoleras från blod från patienter och friska, och stimuleras med pollen i provrör.

Miljöfaktorer kan ha stor betydelse

Studien som publiceras i tidskriften PLoS Genetics visade att DNA-metylering av T-lymfocyter helt skilde ut patienter från friska kontrollpersoner. Dessutom fanns ett starkt samband med hur sjuka patienterna var. Resultaten visar att miljöfaktorer kan ha stor betydelse för inflammatoriska sjukdomar, genom att påverka DNA-metylering. Ökad metylering leder till minskad aktivitet och tvärtom.

De nya fynden kan få betydelse för både diagnostik och terapi. Det är till exempel redan känt att patienter med pollensnuva kan botas genom så kallad immunterapi, där patienter behandlas med små mängder pollen under lång tid. Forskarna undersöker nu om detta påverkar DNA-metylering.

Studien bygger på ett EU-projekt lett av Centrum för individualiserad medicinering (CIMed) vid LiU och en ny forskningsgren, systemmedicin, som syftar till att förstå hur ändrad samverkan mellan ett stort antal gener och omgivningsfaktorer leder till sjukdom.

Artikel:
DNA Methylation Changes Separate Allergic Patients from Healthy Controls and May Reflect Altered CD4+ T-Cell Population Structure av C E Nestor, F Barrenäs, H Wang, A Lentini, H Zhang, S Bruhn, R Jörnsten, M A Langston, G Rogers, M Gustafsson och M Benson. PLoS Genetics 10(1) 2014.


2014-03-14