23 mars 2017

Linköpings universitet, Norrköpings kommun och SMHI har undertecknat ett avtal om samverkan. Målet är att ta fram en plan för hur kommunen ska hantera klimatförändringar.

Undertecknande av samverkansavtal om klimat. SMHI, LiU och Norrköpings kommun 2017Avtalet, som är det första av sitt slag i Sverige, har som syfte att förbereda Norrköpings kommun för ett framtida varmare klimat. Kommunen har huvudansvar för arbetet.
– Idag tar vi nästa steg i att gemensamt jobba med miljöfrågor, och då tar vi som kommun hjälp av expertisen från LiU och SMHI, konstaterade kommunalrådet Reidar Svedahl vid undertecknandet av avtalet.

Gyllene tillfälle för LiU

– Som universitet har vi tre uppgifter: forska, utbilda och samverka. Detta är ett gyllene tillfälle att göra allt på en gång, fortsatte LiUs prorektor Karin Fälth Magnusson.

LiU deltar genom Centrum för klimatpolitisk forskning, som ska samla underlag till pågående forskning och bidra med information till projektet.
– Vi kan ta fram simuleringar av hur varmt det kan bli i Norrköping. Vi kan även bidra med information om hur olika äldreboenden är sårbara för värmeböljor, sadeMattias Hjerpe, universitetslektor och föreståndare för Centrum för klimatpolitisk forskning

LiU och SMHI ska bidra med stöd och genomförande av processen, bland annat genom användande av projektet Visual Water. Det går ut på att visualisera risker och scenarion med de ökade skyfall som väntas följa av det varmare klimatet.

Nytta för alla kommuner

Norrköpings kommun fungerar som ett pilotprojekt för SMHI. Med utgångspunkt i projektet ska SMHI ta fram ett allmänt verktyg för klimatarbete. Tanken är att det ska fungera för alla kommuner.

– Norrköping ligger långt fram i arbetet med klimatanpassning. Genom vårt samarbete kan kommunens erfarenheter komma till nytta på nationell nivå och det nationella arbetet kan i sin tur stärka kommunens arbete, påpekade Lotta Andersson på SMHI.

Bilden fr.v. Rolf Brennerfelt SMHI, Karin Fälth Magnusson LiU och Reidar Svedahl, Norrköpings kommun

Foto: Fanny Miles