Kliniska studier med medicintekniska produkter, introduktionskurs i ISO 14155:2020 

Behöver du eller din personal kunskap kring kliniska studier med medicintekniska produkter? Forum Östergötland erbjuder en introducerande utbildning i god klinisk praxis (GCP) för medicintekniska produkter - ISO 14155:2020.

Red computer heart in hands isolated on white with clipping path

Många medicintekniska produkter prövas på människa för att utvärdera om de fungerar som planerat, om de är säkra att använda eller för att se om en ny teknik har potential att användas för medicinska syften. De flesta kliniska studier av den här typen omfattas av det medicintekniska regelverket och behöver tillstånd från Läkemedelsverket. Sådana tillståndspliktiga studier kräver särskilda förberedelser och ska utföras enligt standarden för god klinisk praxis för medicinteknik, ISO 14155.

Den som planerar eller genomför studier med medicintekniska produkter på människa behöver veta vad det innebär att genomföra en studie enligt ISO 14155. Denna kurs ges som en introduktion till området.

ISO14155 är en standard som måste följas vid klinisk prövning med medicintekniska produkter och är den medicintekniska motsvarigheten till ICH-GCP (good clinical practice) som tillämpas i läkemedelsprövning. Under utbildningstillfället går vi igenom vad ISO 14155 innebär och tar upp till exempel följande avsnitt:

  • Planering och genomförande
  • Roller och ansvar
  • Hantering av incidenter och produktfel

Kursintyg utfärdas efter fullgjord kurs.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla med intresse för kliniska studier med medicintekniska produkter. Kursen är också lämplig för den som behöver uppvisa dokumenterad kompetens inom ISO1455 för att utföra kliniska prövningar med medicinteknik.

Förkunskapskrav

Inga.

Medverkande

Föreläsare från Forum Östergötland. Detaljerad information om program och föreläsare erhålls före kursstart.

Tid och plats

Tid: 9 november kl. 13.00-17.00

Plats: Via Zoom.

Deltagaravgift och anmälan

Deltagare anställda inom Sydöstra sjukvårdsregionen eller LiU: 750 kr ex. moms

Övriga deltagare: 2000 kr ex moms

I deltagaravgiften ingår digital kursdokumentation och intyg efter genomförd utbildning.

Sista anmälningsdag: 1 november 2021

Till anmälan.

Avbokning

Sista datum för kostnadsfri avanmälan: 1 november 2021

 

KontaktVisa/dölj innehåll

Fler kurserVisa/dölj innehåll

Forum Östergötlands startsidaVisa/dölj innehåll