LiU:s nye prorektor är utsedd

I fjol tillträdde Roger Klinth uppdraget som vice rektor vid Linköpings universitet. Nu har universitetsstyrelsen utsett honom till prorektor.

Bild på prefekt Roger Klinth- Det är med stor ödmjukhet jag närmar mig uppdraget men också med stor entusiasm och glädje. LiU är en fantastisk organisation och det är ett privilegium att få vara med och påverka den framtida resan, säger han.

För Roger Klinth så innebär den nya titeln inga större förändringar sett till arbetsuppgifter.  Till exempel så kommer han även fortsättningsvis att ha kvar huvudansvaret för utbildningsfrågor.

 - Det som tillkommer är bland annat delat ordförandeskap i Disciplinnämnden, deltagande i rektors beslutsmöten och ordinarie plats i universitetsstyrelsen. En nära och regelbunden dialog med rektor blir också nödvändig för att etablera samsyn kring centrala frågor och beslut.

Utöver att ansvara för ett verksamhetsområde så är prorektorns uppgift att stötta rektor i hennes uppdrag och agera ställföreträdande rektor i olika sammanhang. För uppdraget krävs, enligt Roger Klinth själv, djup kunskap om organisationen, god förmåga till lyssnande och samarbete samt god förmåga att peka riktning och fatta beslut.

- Mitt arbete inom olika institutioner och fakulteter har varit en stor tillgång i arbetet som vicerektor och kommer säkert att vara det även i rollen som prorektor. Inte minst erfarenheten av institutionsledning har visat sig värdefull. Jag har också haft stor nytta av mitt tidigare arbete på fakultetsnivå. Fakulteterna har en mycket viktig uppgift att stimulera utveckling och upprätthålla kvalitet, säger han.  

Roger Klinth påbörjar uppdraget den 1 juli, då lämnar också Karin Fälth-Magnusson och Folke Sjöberg sina uppdrag som prorektorer på deltid. 

Fler nyheter från LiU