Koll på yrkesroll – redan under utbildningen

Att kunna se saker ur andras perspektiv, kommunicera och samarbeta effektivt med kollegor som har andra kompetenser – det är några av de ”mjuka färdigheter” som behövs i alla yrken. Vid Linköpings universitet finns flera exempel på hur studenterna tränar sig inför sin kommande yrkesroll.

studenter diskuterar kursen med en mentor 

Att arbeta som ingenjör eller inom vårdyrken har mer gemensamt än man kan tro vid första anblicken. I de flesta yrken behövs fler färdigheter än rena ämneskunskaper. När studenter tar steget ut i yrkeslivet förväntas de kunna arbeta effektivt, gå in i samarbeten, leda sig själva och kanske även andra.

– Det är färdigheter som studenterna behöver lära in redan under studierna. Ute i industrin förutsätter man att studenterna kan kommunicera på ett bra sätt och planera projekt. Det lärs ut i ledarskapskurser, men för att arbetet ska flyta på bra i en organisation räcker det inte att bara ledarna kan de här sakerna, säger Aseel Berglund, lektor vid Institutionen för datavetenskap och ansvarig för kursen Ingenjörsprofessionalism.

Kursen, som är den enda i sitt slag vid LiU, är obligatorisk på de båda civilingenjörsutbildningarna i datateknik och mjukvaruteknik. Fokus ligger på personlig effektivitet och utveckling, social kompetens, etik och ingenjörens yrkesroll.

Ser fler perspektiv

En av sakerna som gör kursen speciell är att den blandar studenter från tre årskurser, som arbetar tillsammans i små grupper. Inom varje tema får de blivande ingenjörerna prova på olika verktyg. En uppgift kan vara att ge återkoppling till några personer i sin närhet, eller att detaljplanera sin tid och klocka den för att se vad man faktiskt lägger sin tid på. 

Uppgifterna skiljer sig åt för de olika årskurserna, men hör ihop inom samma tema. Studenterna skriver en text där de ska analysera vad som hände genom att beskriva olika perspektiv, dra slutsatser om varför det blev så och fundera över personliga handlingsplaner. Texterna diskuteras i smågrupperna på ett dialogseminarium under handledning av en mentor.Aseel Berglund

– På dialogseminariet är inget rätt eller fel, utan det handlar om att hjälpa varandra att se andra perspektiv och att reflektera över sina erfarenheter av temat, säger Aseel Berglund.

Studenterna Sebastian Callh och Johan Nåtoft är överens om att det beror mycket på gruppen och handledaren hur ändamålsenliga och livliga diskussionerna blir. Ibland blir samtalen krystade, men när de fungerar bra så är det givande.

– Det har varit en kul kurs att läsa. Att få dela erfarenheter med andra har hjälpt mig inse vad jag kan göra annorlunda, säger Johan Nåtoft, fjärdeårsstudent på mjukvaruteknikprogrammet.

Han tycker att en del ämnen i kursen har varit svåra att relatera till. Annat har varit mer direkt tillämpbart. Ett verktyg från kursen som de båda börjat använda sig mer av är att aktivt planera sin tid.

– Övningen i tidsplanering var konkret. Jag lägger in allt relevant i kalendern nu, på gott och ont, säger Sebastian Callh, som läser tredje året på datateknikprogrammet.

Möten mellan olika kompetenser

På medicinska fakulteten blandas studenter från olika utbildningar, snarare än från olika årskurser. Även här handlar det om att studenterna ska hjälpa varandra att lära sig. Studenter från de flesta av utbildningarna läser tillsammans utbildningsmoment som kallas interprofessionellt lärande, IPL. Nytt från hösten är att IPL-momenten startar först i mitten av terminen, för att studenterna ska hinna få en introduktion till sina respektive utbildningar först. Därefter får de möta studenter från de andra programmen.Mattias Ekstedt.Mattias Ekstedt, överläkare och biträdande professor. Foto Thor Balkhed

– Vi trycker på det som är gemensamt för de olika utbildningarna, så som värdegrund, etik och lagstiftning. Men det handlar också om att förstå vad som skiljer professionerna från varandra och bli mer medveten om sitt eget kompetensområde, säger Mattias Ekstedt, programansvarig för IPL-momenten.

Att göra kursmoment som samlar studenter med så många olika inriktningar och förväntningar på vad deras utbildning ska innehålla ställer förstås nya krav.

– En av utmaningarna är att hitta utgångspunkter för uppgifterna som är relevanta för studenterna och som triggar igång deras tankar, säger Mattias Ekstedt.

Förberedda för att jobba ihop

Studenterna Axel Bergström och Thea Sandqvist tror att de kommer att ha nytta av erfarenheterna från IPL-inslagen i utbildningen.Thea Sandqvist och Axel Bergström

– Jag har blivit bättre på att sätta mig in i andra vårdyrkens perspektiv och vad de kan. I arbetslivet ska du kunna förstå att en patient inte bara tillhör dig, utan att det i bland är en annan yrkesgrupps kunnande som behövs, säger Axel Bergström, tredjeårsstudent på logopedprogrammet.

– Jag tror att det är viktigt för kommunikationen i arbetslivet. Det finns många fördomar mellan olika utbildningar och yrkesgrupper, men under IPL-momenten får vi se att våra fördomar om andra utbildningar och yrkeskategorier i vården sällan stämmer, säger Thea Sandqvist, som läser tredje året på läkarprogrammet.

Det sista utbildningsmomentet görs på kliniska undervisningsavdelningar, där studenterna vårdar patienter under handledning av utbildad vårdpersonal.

– När man frågar läkare efter deras AT-tjänstgöring så utmärker sig LiU-studenterna i det att de anser sig vara ovanligt väl förberedda för att jobba tillsammans med andra yrkesgrupper, säger Mattias Ekstedt.

Utbildning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU