Kommunala uppdrag stärker studenters kompetens

Ett samarbete mellan Linköpings kommun och Linköpings universitet har lett till att studenter får testa sina kunskaper som
studentmedarbetare. Samtidigt utför de jobb som kommunen behöver hjälp med.
Samarbete kring Studentmedarbetare. Fr v Karin Ström Lehander, LiU, Caroline Norén, kogvetstudent, Faiz Jaber, Lkpg kommun, 2016Foto: Eva Bergstedt– En win-win-situation, konstaterar Karin Ström Lehander som är kontaktperson från LiU:s sida (t v på bilden).

Idén med studentmedarbetare kommer ursprungligen från Danmark och har via Region Skåne spritt sig till flera kommuner och lärosäten i Sverige. I Linköping startade projektet 2014 och andra kullen studentmedarbetare är nu igång. Vid den första omgången deltog tio studenter, detta läsår är de nio. Studenterna kommer från olika utbildningar, de läser exempelvis ekonomi, kulturvetenskap, kognitionsvetenskap och till lärare. De får olika uppdrag i Linköpings kommun beroende på vilka behov som finns där och som kan passa in på studenternas kompetens.

Som studentmedarbetare arbetar de cirka en dag i veckan, parallellt med studierna, och de får betalt för arbetet.

Relevant jobb för utbildningen


Caroline Norén, snart färdig med sin masterutbildning i kognitionsvetenskap, är en av de studenter som nappat på erbjudandet (bilden t h). Hon är på kommunens kommunikationsavdelning två halvdagar i veckan där hon planerar och genomför användartester till kommunens nya hemsida som ska släppas i sommar.

– Jag testar innehåll och funktion för att hemsidan ska bli så bra som möjligt. Vi har många målgrupper och försöker testa hemsidan på så många som möjligt. Det här är verkligen ett relevant jobb för min utbildning. Jag får applicera det jag redan lärt mig och inser också att jag faktiskt kan något. Det är skönt att kunna sätta fingret på det när man läst i snart fem år, påpekar Caroline Norén.

Ta tillvara kompetens hos studentmedarbetare 


Initiativet med studentmedarbetare i Linköping kommer från Faiz Jaber, personalstrateg på Linköpings kommun (bilden ovan).

– Vi är måna om samarbetet med universitetet och vill ta vara på all den kompetens studenterna har. Dessutom vill vi behålla dem i regionen när de tagit sin examen, säger Faiz Jaber.

Studentmedarbetarna får en handledare och uppdragen varierar. En student har till exempel arbetat med ekonomi på miljö- och samhällsbyggnadsenheten, en annan har hjälpt till att utveckla SFI-utbildningen (svenska för invandrare).

Utökat samarbete


Till hösten utökas samarbetet när flera kommuner i regionen kommer att erbjuda platser. Hittills har Motala, Mjölby och Tranås nappat.

– Men vi tror det blir betydligt fler. Det här samarbetet är bra inte minst för de kommuner som annars inte har så mycket kontakt med universitetet, påpekar Faiz Jaber.

Dessutom kommer fyra av Linköpings kommunala bolag att ingå i samarbetet från och med i höst.

– Det här är en fantastisk möjlighet för våra studenter att få prova på relevansen i deras utbildningar. De får känna om de är på rätt väg. Men självklart kommer deras studier i första hand. Det har kommunen verkligen lyssnat på, säger Karin Ström Lehander.

Även Norrköpings kommun och LiU har ett samarbete sedan flera år tillbaka för att få fler studenter till kommunala uppdrag.