Inbjudan till slutkonferens 2023-01-26
Plats: Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Två flickor tittar på en ipad och skrattar. Projekt KomLoss står för kommunikationsstödd läs- och skrivinlärning i särskolan. Projektet, som vi menar är unikt i sitt slag i Sverige, har vänt sig till elever i särskolan som inte kan läsa och dessutom har svårigheter att kommunicera med sin omgivning. Mycket ofta är eleverna dessutom i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) – oftast tecken, bilder och hjälpmedel med tal. För flertalet av dessa elever är det en stor utmaning att lära sig läsa. Nya digitala hjälpmedel har gett lärarna nya möjligheter, men kunskapen om vilken effekt dessa nya hjälpmedel kan ha på elevernas läsutveckling är mycket begränsad. Inte sällan har dessa elever exkluderats i läsforskningen.

Studerar hur digitala appar kan stödja läs- och skrivinlärning

KomLoss har studerat elevernas läs- och kommunikationsutveckling efter att de undervisats med stöd av två anpassade digitala appar, Accessible Literacy Learning (ALL) och Animega-interaktiv språklek (Animega-is). Mitt under pågående Covid lyckades vi tillsammans med engagerade lärare, pedagoger och föräldrar rekrytera 137 elever till projektet. Vi känner faktiskt inte till någon annan internationell lässtudie där så många barn från särskolan medverkat. KomLoss har finansierats av Vetenskapsrådet och Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse.

Presenterar våra resultat vid slutkonferensen

Du är nu välkommen att ta del av vårt arbetssätt och våra resultat – publicerade och preliminära. Vi avslutar med en paneldebatt kring hur vi tar tillvara resultaten på bästa sätt. Vi kommer också att demonstrera apparna som dessutom kommer att finnas tillgängliga i miniutställningen i foajén. Där kommer vi också att visa AKK-material som användes för att möjliggöra testning och undervisning i projektet. Dart och de medverkande universiteten kommer också att ställa ut aktuell information. I programmet kan du läsa om innehållet och om vår forskargrupp och gäster.

Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på kaffe och ostsmörgås på morgonen samt frukt under eftermiddagen. Lunch ingår inte. Vi kommer att informera om matställen i området.

För dig som inte har möjlighet att delta på plats, finns möjlighet att ta del av digital sändning. Du måste anmäla dig för att få länkadress utskickad.

Varmt välkommen!

Anmälan

Var: Sahlgrens aula i vid huvudentrén, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, Blå stråket 5.
När: Torsdag 26 jan från 10.00 till 16.00. Miniutställningen öppnar 09.00 och kaffe finns från 09.30.

Anmäl dig senast 20 januari genom att klicka på någon av dessa länkar:

Projekt KomLoss - slutkonferens- deltagande på plats (Västra Götalandsregionen)

Projekt KomLoss - slutkonferens - digitalt konferens (Västra Götalandsregionen)

Program

9:30 Mottagning med kaffe/te och tilltugg (med miniutställning)

10:00 Seminariet öppnas Gunilla Thunberg

10:10 KomLoss: Studiens bakgrund, teoretisk motivering, design Mikael Heimann / Gunilla Thunberg

10:30 Beskrivning och demonstration av apparna: 1. Accessible Literacy Learning (ALL) Jenny Samuelsson 2. Animega-interaktiv språklek (Animega-is) Mats Lundälv

11:00 Kartläggningen – hur gjorde vi? Jenny Samuelsson / Lisa Palmqvist

11:30 LUNCH - på egen hand (ingår ej i konferensen) (miniutställning)

13:00 Hur gick det? 1. Elevernas utveckling – läsning och tal Emil Holmer/ Lisa Palmqvist / Jenny Samuelsson 2. Lärarstudie Monica Reichenberg

14:00 Frukt och godispaus (miniutställning)

14:20 Lärarnas och elevernas åsikter Gunilla Thunberg / Jenny Samuelsson /Alexandra Jonasson

15:00 Paneldiskussion Gunilla Thunberg / Mikael Heimann Vad tar vi med oss? Hur kan vi komma vidare? Marie Israelsson, Ulrika Wolff, Sofia Trapp, Alexandra Jonasson, Sara Eriksson

15:45-16.00 Avslutning Mikael Heimann

Föreläsare

Gunilla Thunberg

Projektledare. Universitetssjukhusöverlogoped, Dart kommunikationsstöd Sahlgrenska Universitetssjukhuset, docent i logopedi vid Göteborgs Universitet

Mikael Heimann

Projektledare. Leg psykolog, leg psykoterapeut samt professor emeritus i utvecklingspsykologi vid Linköpings universitet

Mats Lundälv

Teknisk och pedagogisk konsult IKT-pedagog, MeloTon HB, f.d. Dart kommunikationsstöd, Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt f.d. rådgivare vid SPSM, Göteborg

Jenny Samuelsson

Doktorand och leg logoped, Dart kommunikationsstöd, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet

 

Lisa Palmqvist

Kognitionsvetare och post-dok, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet

Emil Holmer

Leg psykolog, universitetslektor samt chef för avdelningen för funktionsnedsättning och samhälle, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

Monica Reichenberg

Professor emerita i allmän didaktik, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet

Gäster

Ulrika Wolff: Specialpedagog och professor, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet
Marie Israelsson: Lärare, Undervisningsråd vid Skolverket
Sofia Trapp: Specialpedagog, rådgivare vid SPSM, Linköping
Alexandra Jonasson: Lärare i KomLoss, Rydsbergsskolan, Lerum
Sara Eriksson: Förälder till elev som deltagit i KomLoss

Relaterad information

Organisation