Konstruktioner som fungerar - En studie av teknikkunnande i de tidiga skolåren

Innehållsfrågan står i fokus för Eva Björkholms avhandling Konstruktioner som fungerar. En studie av teknikkunnande i de tidiga skolåren.

Omslag på Eva Björholms avhandling. Avhandlingen handlar om teknik i förskoleklassen och grundskolans årskurs 1 och 2. Underlaget till avhandlingen utgörs av två learningstudies som genomförts på två olika grundskolor, samt videofilmade lektioner i teknik i en tredje grundskola.

 

Med studierna vill Björkholm fånga lärandeobjektet i teknik och hon menar att man måste se till såväl det praktiska som det teoretiska kunnandet när man vill fånga vad elever kan i teknik.

Björkholm ställer frågan: ”Vad är det egentligen eleverna kan när de kan det de ska kunna?”. Genom sin avhandling vill Björkholm bidra till lärares professionella kunskapsbas för teknikundervisning. Detta konkretiseras i att kritiska aspekter av elevers teknikkunnande beskrivs.

Eva Björkholm försvarade sin avhandling den 18 september 2015 vid Stockholms universitet.

Ladda ner avhandlingen

Karin Stolpe
2015-09-21