Kontaktuppgifter för LiU

Här hittar du information om hur du når oss: telefonnummer till växel och väktare, övergripande e-postadresser, postadresser till våra campus, faktureringsadress, bank- och betalningsinformation, kontaktuppgifter för blivande studenter och press med mera.

Telefonnummer till växeln

Telefon: 013-28 10 00

Telefonnummer till campusväktare

Väktare: 013-28 58 88

Vid hjärtstopp Campus Valla och Campus US: 013-28 20 10

Vid hjärtstopp Campus Norrköping: 011-36 30 10

(I en akutsituation ska du alltid ringa 112. Kontakta campusväktare vid otrygga situationer och akuta fel. Campusväktarna är utbildade i första hjälpen och har tillgång till hjärtstartare.)

E-postadresser för allmänna ärenden

liu@liu.se
registrator@liu.se 

(Båda adresserna går till registrator, det vill säga de personer som tar emot och registrerar inkommande och utgående handlingar vid Linköpings universitet.)

Reception

Du hittar universitetets reception i B-huset på Campus Valla, ingång 27. Ordinarie öppettider är vardagar 09.00-11.30 samt 13.00-15.00.

Postadresser och fax

Linköpings universitet
581 83 Linköping

Fax: 013-28 89 09

(Huvudadressen och faxnumret ovan går till Campus Valla.)

Campus Universitetssjukhuset, US

Linköpings universitet
Medicinska fakulteten
581 83 Linköping

Campus Norrköping

Linköpings universitet
Campus Norrköping
601 74 Norrköping

Fax: 011-26 58 50

Campus Lidingö

Malmstens Linköpings universitet
Larsbergsvägen 8
181 39 Lidingö

Faktureringsadress

Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 Linköping

Referens: Kostnadsställe (fem siffror) följt av Förnamn Efternamn

Bank- och betalningsinformation

Organisationsnummer: 202100-3096
VAT-nummer: SE202100309601

Inbetalningar inom Sverige

Bankgiro 5050-0016

För inbetalningar av svenska kundfakturor utställda av LiU:
Bankgiro 743-8609

Inbetalningar från utlandet

Bankkonto: 1281 01 17713 Danske Bank, Box 7523, 103 92 Stockholm, Sweden
BIC/SWIFT: DABASESX, IBAN: SE13 1200 0000 0128 1011 7713

Inbetalningar av EU-medel då Linköpings universitet är koordinator

Valutakonto: 128 101 19279 Danske Bank, Box 7523, 103 92 Stockholm, Sweden
BIC/SWIFT: DABASESX, IBAN: SE23 1200 0000 0128 1011 9279

Kontaktuppgifter för blivande studenter
Visa/dölj innehåll

Kontaktuppgifter för journalister
Visa/dölj innehåll

Kontakta Universitetsledningen
Visa/dölj innehåll

Praktisk information för besökare
Visa/dölj innehåll