Kontaktuppgifter för LiU

Här hittar du information om hur du når oss: telefonnummer till växel och väktare, övergripande e-postadresser, postadresser till våra campus, faktureringsadress, bank- och betalningsinformation, kontaktuppgifter för blivande studenter och press med mera.

Telefonnummer till växeln

Telefon: 013-28 10 00

(Huvudväxeln på Campus Valla, kan även koppla till Campus Norrköping och Campus Lidingö.)

Campus Norrköping

Telefon: 011-36 30 00

Campus Universitetssjukhuset, US

Telefon: 010-103 00 00 (Region Östergötlands växel)

Campus Lidingö

Telefon: 013-28 23 20, 013-28 23 22

Telefonnummer till Campusväktare

Väktare: 013-28 58 88

Vid hjärtstopp Campus Valla och Campus US: 013-28 20 10

Vid hjärtstopp Campus Norrköping: 011-36 30 10

(I en akutsituation ska du alltid ringa 112. Kontakta Campusväktare vid otrygga situationer och akuta fel. Campusväktarna är utbildade i första hjälpen och har tillgång till hjärtstartare.)

E-postadresser för allmänna ärenden

liu@liu.se
registrator@liu.se 

(Båda adresserna går till registrator, det vill säga de personer som tar emot och registrerar inkommande och utgående handlingar vid Linköpings universitet.)

Postadresser och fax

Linköpings universitet
581 83 Linköping

Fax: 013-14 94 03

(Huvudadressen och faxnumret ovan går till Campus Valla.)

Campus Universitetssjukhuset, US

Linköpings universitet
Medicinska fakulteten
581 83 Linköping

Campus Norrköping

Linköpings universitet
Campus Norrköping
601 74 Norrköping

Fax: 011-26 58 50

Campus Lidingö

Linköpings universitet
Carl Malmsten Furniture Studies
Larsbergsvägen 8
181 39 Lidingö

Faktureringsadress

Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 Linköping

Referens: Kostnadsställe (fyra–fem siffror) följt av Förnamn Efternamn

Bank- och betalningsinformation

Organisationsnummer: 202100-3096
VAT-nummer: SE202100309601

Inbetalningar inom Sverige

Bankgiro 5050-0016

För inbetalningar av svenska kundfakturor utställda av LiU:
Bankgiro 743-8609

Inbetalningar från utlandet

Bankkonto: 1281 01 17713 Danske Bank, Box 7523, 103 92 Stockholm, Sweden
BIC/SWIFT: DABASESX, IBAN: SE13 1200 0000 0128 1011 7713

Inbetalningar av EU-medel då Linköpings universitet är koordinator

Valutakonto: 128 101 19279 Danske Bank, Box 7523, 103 92 Stockholm, Sweden
BIC/SWIFT: DABASESX, IBAN: SE23 1200 0000 0128 1011 9279

Kontaktuppgifter för blivande studenter

Kontaktuppgifter för journalister

Kontakta Universitetsledningen

Praktisk information för besökare