Kraftsamling inom AI över fakultets- och ämnesgränser

Linköpings universitet har över 100 kurser inom artificiell intelligens (AI) och kompetens inom AI på alla institutioner. Det visar inventeringar som gjorts för styrkeområdet AI på LiU. Nu görs en kraftsamling för att samverka kring tvärvetenskapligt AI.

Styrkeområdet AI är ett av universitetets utpekade utvecklingsområden. Utöver kompetens- och kursinventeringen har webbsidan liu.se/ai tagits fram, vilket också ska spegla den stora bredden inom AI på LiU. AI berör alla institutioner och tanken är att hitta ett sätt att samverka kring och driva det tillsammans.

– Det finns en teknisk kompetens, förmåga och teknik inom AI på LiU som sticker ut. Ett exempel är Berzelius, Sveriges snabbaste superdator för AI som invigdes i mars 2021. Den tekniska AI-kompetensen är något av en kärna, sedan handlar det om så mycket mer, säger Micael Frideros forskningsingenjör inom artificiell intelligens och biträdande föreståndare för styrkeområdet AI.

Samverkan på flera plan, från det lokala till EU-nivå

Styrkeområdet AI har samarbeten med regionala noden av AI Sweden. Inom kort startar konceptet LiU SAI, Scene for AI, en halvtimmes AI-föreläsningar varje månad.

Inom styrkeområdet jobbar man både med utbildning, forskning och kontakter med näringsliv och samhälle. Närmast på agendan står frågor om hur styrkeområdet AI knyts ihop med olika forskningssatsningar, WASP, AI Competence for Sweden, AI Swedens Linköpingsnod, Linköping Science park och myndigheter i området.

 

– Vi jobbar i så många olika plan, från det lokala till EU-nivå, säger Micael Frideros.

 

Micael hoppas att tvärvetenskaplig AI blir ett profilområde för LiU. I senaste forskningspropositionen föreslog regeringen ett nytt kvalitetsbaserat system för fördelning av medel till forskning. På uppdrag av regeringen har Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova tagit fram ett förslag på en modell som bygger på att lärosätena själva bestämmer profilområden. Profilområdena bedöms av sakkunniga inför att regeringen ska fördela resurser. Meningen är att modellen ska bidra till att stärka universitets strategiska profilering och samtidigt bidra till ökad vetenskaplig kvalitet och kvalitet i samverkan med omgivande samhället för varje utvalt profilområde.


– Om AI skulle bli profilområde vill vi arbeta med rekrytering och frågor som hur vi vässar utbildningar och hur vi kan bli ännu duktigare på att nå ut. Vi vill ha bra utbildningar, på campus och digitalt, ur ett AI-perspektiv, säger Micael Frideros.

Historiskt har Linköping universitet tagit flera initiativ till att skapa nya civilingenjörsutbildningar inom datavetenskap, mjukvaruteknik, teknisk biologi och industriell ekonomi med flera. En civilingenjörsutbildning inom AI kan bli nästa steg.

– Vi har ett starkt fokus på LiU. Det handlar inte bara om ren AI-teknik utan också väldigt mycket om tillämpningar. Samarbete kring tvärvetenskapligt AI berör hela universitetet.
Förmågan att gå från teori till praktik utmärker LiU, det har varit kännetecknande i de nyskapade utbildningarna, säger Micael Frideros.

Skrivet av Sara Läthén, januari 2022. 

Styrgruppen för styrkeområdet AI Visa/dölj innehåll

AI-föreläsningar Visa/dölj innehåll

Mer information om styrkeområdet AI Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll