Kreativitetens uttryck hos äldre personer

I en studie vid ASC undersöks kreativitetens uttryck hos äldre personer. Intresset riktas mot individer som i hög ålder upprätthåller och utvecklar kreativa förmågor och/eller hög yrkesskicklighet.
Frågor i studien är vilka praktikfält som möjliggör och underlättar livslång kreativ verksamhet, hur äldre personers livsmiljöer stödjer (eller förhindrar) kreativt (eller yrkesskickligt) arbete, hur kreativitetens innehåll och inriktning formas av individens åldrande, vilka strategier individen utvecklar för att kunna fortsätta en verksamhet som man bedrivit sedan länge samt hur kompetensen (och dess redskap) upprätthålls när praktikfältet förändras.

I den första fasen av studien kommer personer som i hög ålder är eller varit framgångsrika inom konstnärlig verksamhet eller vissa hantverk att studeras. Materialet kommer under inledningsfasen i huvudsak att vara andrahandskällor i form av memoarer, biografier och publicerade intervjuer.

Studien startar i januari 2018 och genomförs av professor Elisabet Cedersund (elisabet.cedersund@liu.se), docent Jan-Erik Hagberg (jan-erik.hagberg@liu.se) och professor Eva Jeppsson Grassman (eva.jeppsson-grassman@liu.se).

Taggar Visa/dölj innehåll