Kunskapsbron

Ta del av kunskap och rådgivning kring hur du utvecklar ditt företag genom att delta i Kunskapsbrons utvecklings- och fördjupningsprogram. Du får rådgivning av affärscoacher på Almi, får ta del av kunskap och lärande från forskare och lärare vid Linköpings universitet och ett nätverk där du kan byta erfarenhet med andra deltagande företagare.

Kunskapsbron är en unik satsning som kopplar ihop Linköpings universitet med små- och medelstora företag i Östergötland. Projektet, som är ett samarbete mellan LiU och Almi Östergötland, balanserar företagens behov av att utvecklas med universitetets behov att samverka med näringsliv för ökad relevans inom forskning. Resultatet blir en ömsesidig nytta som stärker LiU:s koppling till det regionala näringslivet och bidrar till tillväxt hos företagen.

Ditt företag får möjlighet att växa, utvecklas och bli mer konkurrenskraftig genom att delta i Kunskapsbron. Du får även ta del av utökat stöd inom ett fördjupningsprogram där du samverkar med en eller flera LiU-forskare.

Kontakta Helene Nord på Almi Östergötland eller Susanne Petterson vid LiU om är intresserad av att delta eller vill ha mer information.


Att vara företagare är att se möjligheter. Gör det genom att använda de otroliga möjligheter som både ALMI och LiU erbjuder
Christer Hallin, Hallins verkstäder

Delta i Kunskapsbron som forskare eller lärare

Som forskare eller lärare vid LiU får du genom att delta i Kunskapsbron möjlighet att bygga nätverk med små- och medelstora företag i Östergötland för kommande forskningsprojekt. Du får möjlighet att nyttiggöra din forskning och bidra till regional utveckling. Att delta i Kunskapsbron ger även möjlighet att utforma skarpa studentcase och få kontakt med presumtiva gästföreläsare.
Min målsättning som forskare är att bidra med kunskaper som kan leda till hållbar utveckling i arbetslivet. Detta är dock inget som sker per automatik, utan kräver ett nära samarbete mellan forskare och företag. Genom att tillsammans identifiera forskningsbehov och problem kan relevansen och nyttiggörandet av forskningen byggas in redan från början.
Andreas Wallo, Biträdande professor Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Program för 2021Visa/dölj innehåll

Här kan du läsa mer om de program som erbjuds inom Kunskapsbron för 2021.

Våren 2021

FULLTECKNAD
Fördjupningsprogram inom produktionseffektivisering - start i mars 2021

Företag som går med i detta program får lära sig hur de kan planera och styra produktionen med bästa resursutnyttjande för att skapa bättre effektivitet och ekonomi i verksamheten. De får ta del av olika tekniker och metoder för att få produktionen att fungera bättre. Fokus ligger på förbättringsarbete, t ex 5 S, effektivitetsbaserad ledning (MRPII) och Leanbaserad ledning.

Läs mer: Fördjupning inom produkteffektivisering

 

FULLTECKNAD
Utvecklingsprogram med fördjupning inom ledarskap – start i april 2021

Passar företag med 15-249 anställda, alla branscher. Under fyra gruppträffar fokuserar vi på varumärkesledning för att stärka sin position på marknaden, innovation med fokus på affärsmodell, digitalisering och hållbart företagande. Därefter tre fördjupningsträffar med fokus på ledarskap.

Läs mer: Fördjupning inom ledarskap

Hösten 2021

FULLTECKNAD

Fördjupningsprogram inom cirkulär ekonomi - start 27 september 2021 

Under programmet får du lära dig mer om utmaningar och möjligheter inom cirkulär ekonomi och hur du kan stärka dina egna affärer samtidigt som du bidrar till att lösa några av samhällets hållbarhetsutmaningar. Du kommer också lära dig hur du kan öka konkurrenskraften genom att hitta en hållbar och effektiv lösning för din verksamhet genom återtillverkning. Återtillverkning innebär att man genom en industriell process förbereder använda produkter/komponenter för ytterligare en till användningsfas. Programmet passar etablerade företag i tillväxtfas med minst fem anställda samt företag som redan nu har en återtillverkningsprocess samt de som är intresserade av att utvärdera möjligheterna med detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmer om KunskapsbronVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

SamverkansmöjligheterVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll