Kunskapsbron

Ta del av kunskap och rådgivning kring hur du utvecklar ditt företag genom att delta i Kunskapsbrons utvecklings- och fördjupningsprogram. Du får rådgivning av affärscoacher på Almi, får ta del av kunskap och lärande från forskare och lärare vid Linköpings universitet och ett nätverk där du kan byta erfarenhet med andra deltagande företagare.

Kunskapsbron är en unik satsning som kopplar ihop Linköpings universitet med små- och medelstora företag i Östergötland. Projektet, som är ett samarbete mellan LiU och Almi Östergötland, balanserar företagens behov av att utvecklas med universitetets behov att samverka med näringsliv för ökad relevans inom forskning. Resultatet blir en ömsesidig nytta som stärker LiU:s koppling till det regionala näringslivet och bidrar till tillväxt hos företagen.

Ditt företag får möjlighet att växa, utvecklas och bli mer konkurrenskraftig genom att delta i Kunskapsbron. Du får även ta del av utökat stöd inom ett fördjupningsprogram där du samverkar med en eller flera LiU-forskare.

Kontakta Helene Nord på Almi Östergötland eller Susanne Petterson vid LiU om är intresserad av att delta eller vill ha mer information.


Att vara företagare är att se möjligheter. Gör det genom att använda de otroliga möjligheter som både ALMI och LiU erbjuder
Christer Hallin, Hallins verkstäder

Delta i Kunskapsbron som forskare eller lärare

Som forskare eller lärare vid LiU får du genom att delta i Kunskapsbron möjlighet att bygga nätverk med små- och medelstora företag i Östergötland för kommande forskningsprojekt. Du får möjlighet att nyttiggöra din forskning och bidra till regional utveckling. Att delta i Kunskapsbron ger även möjlighet att utforma skarpa studentcase och få kontakt med presumtiva gästföreläsare.
Min målsättning som forskare är att bidra med kunskaper som kan leda till hållbar utveckling i arbetslivet. Detta är dock inget som sker per automatik, utan kräver ett nära samarbete mellan forskare och företag. Genom att tillsammans identifiera forskningsbehov och problem kan relevansen och nyttiggörandet av forskningen byggas in redan från början.
Andreas Wallo, Biträdande professor Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

KontaktVisa/dölj innehåll

SamverkansmöjligheterVisa/dölj innehåll