Kurser i turism startar

Ett år efter att turismprogrammet lades ner startar fyra fristående kurser i turism till hösten 2016.
 

Bestigning, turism– Redan när beslutet fattades om att turismprogrammet skulle läggas ner så fanns det propåer om att det istället skulle startas fristående kurser i ämnet. Vi har bra kompetens inom området och turism är en av världens snabbast växande branscher så det är ju bra att vi finns med på ett hörn även här på Linköpings universitet, säger Lasse Kvarnström, universitetslektor i historia och en av de ansvariga för kurserna.

Enligt FN:s världsturismorganisation ökade turismen i världen med 4,4 procent och med 5 procent i Europa under förra året.

Hållbarhet, plats och marknadsföring

De fyra kurserna, på vardera 7,5 högskolepoäng, riktar sig både till personer som redan jobbar inom branschen och till de som kommer att vara, eller är verksamma inom området som samhällsplanering, kultur och destinationsutveckling.

Kurserna är inriktade på olika frågor, däribland hållbarhet, resande, turismens historia och platsens betydelse. Men även kulturarv, kulturlandskap, naturmiljö och marknadsföring.

Turismkurserna