Kurser som ges på IFM

LiUs studieinformationssidor kan du få mer information genom att söka på kurskod eller -titel.

D - Civilingenjörsutbildning i datateknik

TFFM12         Fysikaliska utblickar
TFYA19         Kvantdatorer
TFYA39         Halvledarteknik
TFYA86         Fysik
TFYA93         Mekanik

EM - Civilingenjörsprogrammet i energi-miljö-management

TFKE30         Analytisk kemi
TFYA88         Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder
TFYA96         Fysiken bakom tekniken

I - Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi

NBIB45         Fysiologiska principer med etik
TFBI11          Genetik och Evolution
TFBI17          Avancerad projektkurs i värdering av ekosystemtjänster
TFBI22          Cellbiologi och mikrobiella processer
TFBI23          Ekologi och miljö
TFBI24          Kandidatprojekt bioteknik
TFKE52         Grundläggande kemi
TFYA62         Introduktion till biosensorteknik
TFYA85         Alternativa energikällor och deras tillämpningar
TFYA96         Fysiken bakom tekniken

IT - Civilingenjörsutbildning i informationsteknologi

TFYA15         Fysikaliska modeller
TFYA19         Kvantdatorer
TFYA39         Halvledarteknik
TFYA94         Fysikaliska principer inom informationsteknologi

KB - Civilingenjörsutbildning i kemisk biologi

TFYA85         Alternativa energikällor och deras tillämpningar
NBIA23         Mikrobiologi
NBIA24         Genetik
NBIA25         Cellbiologi
NBIB45         Fysiologiska principer med etik
NBIC52         Molekylärgenetik

M - Civilingenjörsutbildning i maskinteknik

TFFM40         Materialtekniska analysmetoder
TFYA21         Materialvetenskap
TFYA77         Grunder i materialvetenskap
TFYA88         Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder
TFYA95         Materialvetenskapliga principer
TFYA96         Fysiken bakom tekniken

MED - Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik

TFFM08         Experimentell fysik
TFFM40         Materialtekniska analysmetoder
TFFY70          Materiefysik 1
TFTB34          Biosensorteknik
TFYA21          Materialvetenskap
TFYA37          Mjuka material
TFYA43          Nanoteknologi
TFYA62          Introduktion till biosensorteknik
TFYA67          Modern fysik
TFYA70          Elektromagnetism - teori och tillämpning ;
TFYA76          Mekanik
TFYA82          Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA84          Optik - teori och tillämpning
TFYA85          Alternativa energikällor och deras tillämpningar
TFYA88          Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder
TFYA92          Projektkurs i teknisk fysik, CDIO
TFYY51          Ingenjörsprojekt

Civilingenjör i design och produktutveckling

TFYA96          Fysiken bakom tekniken

MT - Civilingenjörsutbildning i medieteknik

TFYA65         Ljudfysik

U - Civilingenjörsutbildning i mjukvaruteknik

TFYA87         Fysik och mekanik

TB - Civilingenjörsutbildning i teknisk biologi

NBIA23         Mikrobiologi
NBIA25         Cellbiologi
NBIB45         Fysiologiska principer med etik
NKEA02       Allmän kemi 1
NKEA04       Allmän kemi 2
NKEA06       Organisk kemi 1
NKEA08       Biokemi 1
TFKE30        Analytisk kemi
TFKE36        Biokemi 2
TFTB34        Biosensorteknik
TFTB35        Ytvetenskap
TFYA37        Mjuka material
TFYA43        Nanoteknologi
TFYA46        Ingenjörsprojekt
TFYA85        Alternativa energikällor och deras tillämpningar
TFYY55        Fysik TB ;

Y - Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik och elektroteknik

TFFM08         Experimentell fysik
TFFM12         Fysikaliska utblickar
TFFM40         Materialtekniska analysmetoder
TFFY54         Kvantmekanik
TFFY70         Materiefysik 1
TFYA04         Materialoptik
TFYA12         Termodynamik och statistisk mekanik
TFYA13         Elektromagnetism
TFYA17         Projektlaborationer i fysik
TFYA18         Fysikens matematiska metoder
TFYA19         Kvantdatorer
TFYA20         Ytfysik
TFYA21         Materialvetenskap
TFYA25         Materiefysik 2
TFYA27         Elementarpartikelfysik
TFYA28         Kvantdynamik
TFYA36         Kaos och icke-linjära fenomen
TFYA38         Optoelektronik
TFYA39         Halvledarteknik
TFYA40         Analytisk mekanik
TFYA41         Tunnfilmsfysik
TFYA43         Nanoteknologi 
TFYA57         Relativistisk kvantmekanik
TFYA60         Astronomi och geofysik
TFYA71         Kosmologi
TFYA73         Modern Fysik I
TFYA74         Modern Fysik II
TFYA75         Fysik kandidatprojekt
TFYA77         Grunder i materialvetenskap
TFYA81         Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA84         Optik - teori och tillämpning
TFYA85         Alternativa energikällor och deras tillämpningar
TFYA88         Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder
TFYA90         Beräkningsfysik
TFYA91         Kvantstrukturer - fotonik och transport
TFYA92         Projektkurs i teknisk fysik, CDIO
TFYA95         Materialvetenskapliga principer
TFYY51         Ingenjörsprojekt
TFYY54         Nanofysik
TFYY67         Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning

EL - Högskoleingenjörsutbildning i elektronik

TFEI03         Vågfysik - teori och tillämpning
TFEI71         Elektriska mätsystem

KA - Högskoleingenjörsutbildning i kemisk analysteknik

NKEA02         Allmän kemi 1
NKEA04         Allmän kemi 2
NKEA06         Organisk kemi 1
NKEB02         Fysikalisk kemi, termodynamik
NKEB03         Analytisk kemi S
NKEB04         Organisk kemi 2
NKEB05         Analytisk kemi T
NKEB06         Oorganisk kemi     1
NKEB10         Analytisk kemi - Kromatografi
NKEB45         Statistiska verktyg för kemisk analys
NKEC16         Organisk analytisk kemi
NKEC22         Naturproduktskemi och läkemedel
TFKE36          Biokemi 2
TFYA46          Ingenjörsprojekt

Bio - Kandidatutbildning i biologi

NBIA23         Mikrobiologi
NBIA24         Genetik
NBIA25         Cellbiologi
NBIA26         Evolution
NBIA27         Zoomorfologi
NBIB29         Fysiologiska principer
NBIB35         Miljövård
NBIB39         Djurhållning och förvaltning
NBIB41         Ekologi
NBIB43         Tillämpning av geografiska informationssystem (GIS)
NBIB44         Vetenskaplig metod, analys och statistik
NBIB45         Fysiologiska principer med etik
NBIB46         Projektkurs inom hållbar utveckling
NBIC19         Praktisk naturvård
NBIC29         Ekologi fortsättning
NBIC40         Etologi och djurskydd
NBIC47         Gener och genuttryck
NBIC48         Miljöskydd och miljökonsekvensbeskrivningar
NBIC49         Djurens fysiologiska funktioner och deras anpassning till miljön
NBIC50         Ekotoxikologi och miljöövervakning
NBIC52         Molekylärgenetik
NBID64         Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer
NKEA07        Organisk kemi grundkurs
NKEA08        Biokemi 1
NKEA32        Allmän kemi
NKEB10        Analytisk kemi - Kromatografi
NKED15        Proteinkemi
TFKE36         Biokemi 2

FyN - Kandidatutbildning i fysik och nanovetenskap

NFYA02         Fysikaliska principer och nanovetenskaplig introduktion
TFFM12         Fysikaliska utblickar
TFFY54         Kvantmekanik
TFFY70         Materiefysik 1
TFYA12         Termodynamik och statistisk mekanik
TFYA13         Elektromagnetism
TFYA21         Materialvetenskap
TFYA36         Kaos och icke-linjära fenomen
TFYA38         Optoelektronik
TFYA39         Halvledarteknik
TFYA40         Analytisk mekanik
TFYA43         Nanoteknologi
TFYA55         Mekanik, fördjupningskurs
TFYA60         Astronomi och geofysik
TFYA71         Kosmologi
TFYA73         Modern Fysik I
TFYA74         Modern Fysik II
TFYA83         Mekaniska vågor
TFYA84         Optik - teori och tillämpning
TFYA85         Alternativa energikällor och deras tillämpningar
TFYY67         Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning
TQFY10         Examensarbete

Kem - Kandidatutbildning i kemi - molekylär design

NBIC52          Molekylärgenetik
NKEA02         Allmän kemi 1
NKEA04         Allmän kemi 2
NKEA06         Organisk kemi 1
NKEA08         Biokemi 1
NKEB02         Fysikalisk kemi, termodynamik
NKEB03         Analytisk kemi S
NKEB04         Organisk kemi 2
NKEB05         Analytisk kemi T
NKEB06         Oorganisk kemi 1
NKEB08         Kemiska experiment
NKEB09         Fysikalisk kemi, spektroskopi
NKEB10         Analytisk kemi - Kromatografi
NKEB45         Statistiska verktyg för kemisk analys
NKEC16         Organisk analytisk kemi
NKEC22         Naturproduktskemi och läkemedel
NKEC23         Molekylär design – projektkurs
NKED15         Proteinkemi
TFKE36          Biokemi 2

KeBi - Kandidatutbildning i kemisk biologi

NBIA23          Mikrobiologi
NBIA24          Genetik
NBIA25          Cellbiologi
NBIB29          Fysiologiska principer
NBIC47          Gener och genuttryck
NBIC52          Molekylärgenetik
NBID64          Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer
NKEA02         Allmän kemi 1
NKEA04         Allmän kemi 2
NKEA06         Organisk kemi 1
NKEA08         Biokemi 1
NKEB02         Fysikalisk kemi, termodynamik
NKEB04         Organisk kemi 2
NKEB06         Oorganisk kemi
NKEB09         Fysikalisk kemi, spektroskopi
NKEC22         Naturproduktskemi och läkemedel
NKED15         Proteinkemi
NKED82         Biomolekylär design
NKED82         Biomolekylär design
TFKE30          Analytisk kemi
TFKE36          Biokemi 2
TFKE57          Proteomik
TFTB34          Biosensorteknik
TFTB35          Ytvetenskap
TFYY55          Fysik TB

ECO - Masterprogram i ekologi och miljö

NBID31         Modelling of Biological Systems
NBID43         Communicating Science
NBID53         Methods in Ecology
NBID57         Ekologisk teori och dess tillämpningar
NBID58         Ekologiska tillämpningar inom de areella näringarna
NBID59         Yrkespraktik i ekologi
NBID69         Värdering av ekosystemtjänster

ELE - Masterprogram i elektronik   

TFYA39         Halvledarteknik ;

MFYS - Masterprogram i fysik och nanovetenskap

TFFM08         Experimentell fysik
TFFM40         Materialtekniska analysmetoder ;
TFFY54         Kvantmekanik
TFFY70         Materiefysik 1
TFYA04         Materialoptik
TFYA17         Projektlaborationer i fysik
TFYA18         Fysikens matematiska metoder
TFYA19         Kvantdatorer
TFYA20         Ytfysik
TFYA21         Materialvetenskap
TFYA25         Materiefysik 2
TFYA27         Elementarpartikelfysik
TFYA28         Kvantdynamik
TFYA36         Kaos och icke-linjära fenomen
TFYA38         Optoelektronik
TFYA39         Halvledarteknik
TFYA40         Analytisk mekanik
TFYA41         Tunnfilmsfysik
TFYA43         Nanoteknologi
TFYA57         Relativistisk kvantmekanik
TFYA60         Astronomi och geofysik
TFYA71         Kosmologi 
TFYA85         Alternativa energikällor och deras tillämpningar
TFYA88         Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder
TFYA90         Beräkningsfysik
TFYA91         Kvantstrukturer - fotonik och transport
TFYA95         Materialsvetenskapliga principer
TFYY54         Nanofysik
TFYY67         Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning
TQFY30         Examensarbete

MSN - Masterprogram i materialvetenskap och nanoteknik

TFFM08         Experimentell fysik
TFFM40         Materialtekniska analysmetoder
TFFY54         Kvantmekanik
TFFY70         Materiefysik 1
TFYA04         Materialoptik
TFYA17         Projektlaborationer i fysik
TFYA19         Kvantdatorer
TFYA20         Ytfysik
TFYA21         Materialvetenskap
TFYA25         Materiefysik 2
TFYA28         Kvantdynamik
TFYA36         Kaos och icke-linjära fenomen
TFYA38         Optoelektronik
TFYA39         Halvledarteknik
TFYA40         Analytisk mekanik
TFYA41         Tunnfilmsfysik
TFYA43         Nanoteknologi
TFYA50         Projektkurs i fysik, beräkningsfysik, CDIO
TFYA77         Grunder i materialvetenskap
TFYA88         Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder
TFYA90         Beräkningsfysik
TFYA91         Kvantstrukturer - fotonik och transport
TFYA92         Projektkurs i teknisk fysik, CDIO
TFYA95         Materialvetenskapliga principer
TFYY54         Nanofysik
TFYY67         Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning

BME - Masterprogram i medicinsk teknik

TFYA04         Materialoptik
TFYA38         Optoelektronik
TFYA43         Nanoteknologi
TFYA88         Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder

KOS - Masterprogram i organisk syntes/läkemedelskemi

NKED13         Organisk syntes
NKED14         Fysikalisk-organisk kemi
NKED15         Proteinkemi
NKED16         Organisk kemi

ETH - Masterprogram i tillämpad etologi och djurbiologi

NBID43         Communicating Science
NBID54         Behavioral Neurobiology
NBID60         Zoobiology
NBID61         Primate Ethology
NBID65         Behaviour Genetics
NBID70         Stress and Animal Welfare
NBID71         Applied Ethology

PRO - Masterprogrammet i Protein Science

NBID64          Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer
NKED82         Biomolekylär design
TFKE57          Proteomik

Basår L - Tekniskt/Naturvetenskapligt Basår

BBL111          Biologi 1 för basår
BBL112          Biologi 2 för basår
BFL101          Fysik 1 för basår
BFL102          Fysik 2 för basår
BFL103          Fysik 3 för basår
BKL101         Kemi 1 för basår
BKL102         Kemi 2 för basår

FRIST - Fristående kurser

ETE279         Hundens beteendebiologi 1
ETE280         Hundens beteendebiologi 2
ETE327         Introduktion till etologi
ETE328         Fortsättningskurs i etologi
ETE329         Hundens beteendebiologi 3 - fördjupning
ETE330         Hästens sinnen och beteende
ETES03         LiU Sommaruniversitet: Nanoteknologi - hållbarhetsutmaningar och samhällsinverkan
NBIB22         Faunistik och floristik