Kvalitetsdagen 2019

2019 års kvalitetsdag präglades av inspiration, möjligheter att nätverka och utbyta erfarenheter.

Kvalitetsdagen 2019 handlade om ”Förbättringsarbete för framtiden”. Deltagarna fick möjlighet att lyssna på experter inom förändringsarbete, till exempel, Joakim Ahlström, som pratade om att utveckla en organisationskultur präglad av tillit och äkta samverkan. Fredrik Thapper delade med sig av ICA-gruppens resa mot förbättrat produktivitet, frisknärvaro och kvalitet och Beata Kollberg om Lejonfastigheters förändringsresa mot visionen - att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer.

Årets exjobb inom Logistik- och Kvalitetsutveckling 2018

En del i dagen var presentationen av ”Årets exjobb inom Logistik- och Kvalitetsutveckling 2018”.

"En modell för hantering av produkt- och processförbättringar för Saab Aeronautics" av Maria Eriksson och Amanda Forsén

Motivering:

”Detta examensarbete tar fram en ledningsprocess för att motivera produkt- och processförbättringar som översätter produktfel till processfel för att kunna erhålla mer stabila processer. Arbetet har ett stort generellt intresse men kan även vara av stor nytta för uppdragsföretaget Saab Aeronautics. Arbetet är mycket välskrivet och välstrukturerat och bygger på en väl designad studie. Viktiga slutsatser i detta arbete är bland annat vikten att bryta ner företagsstrategin till en specifik processtrategi samt att valda nyckeltal ska vara lätta att visualisera.”