Läkarprogrammet vid Linköpings universitet

Läkarprogrammet bygger på problembaserat lärande, en pedagogisk metod där kunskapens sammanhang och studentens aktivitet samt egna ansvar för lärandet betonas.Programmet har tack vare sitt innovativa upplägg rankats högst i Sverige i flera oberoende utvärderingar och fått pris för Framstående utbildningsmiljö.
Inlärningen på Läkarprogrammet baseras i stor utsträckning på scenarier och situationer som läkare möter i sin yrkesverksamhet.  Andra karaktäristika är tidig patientkontakt, systematisk träning i samtalskonst, integration mellan teori och klinik, vetenskapligt arbetssätt och multiprofessionellt lagarbete samt verksamhetsförlagd utbildning både på sjukhus och i primärvård. Programmet har tack vare sitt innovativa upplägg rankats högst i Sverige i flera oberoende utvärderingar och fått pris för Framstående utbildningsmiljö.

Läs mer om Läkarprogrammet

Ansök till Läkarprogrammet

Kontaktpersoner