Länsstudiedagen 2019 på LiU

I år genomförs Länsstudiedagen den 3 oktober. Här hittar du information om de aktiviteter som ordnas i LiU:s regi. Anmälan är öppen till och med 23 augusti.

Till anmälan (på Linköpings kommuns webbplats)

Linköpings universitet står för två föreläsningar, om att förebygga mobbning och om andraspråksstudenters skrivande av akademiska texter.

Att förebygga och samtala med elever om mobbning

Mobbningsprevention i skolvardagen samt mobbning utifrån de utsattas perspektiv. Föreläsning av Robert Thornberg, professor i pedagogik.

Vad kan vi lära oss från forskningen när det gäller mobbningsprevention? I denna föreläsning presenteras komponenter i skolan som minskar risken för mobbning. Ett särskilt fokus kommer att ligga på lärar-elevrelationer, lärares ledarskap och skolklimat, och hur dessa inte bara har betydelse för att minska risken för mobbning utan dessutom sammanhänger med elevers skolprestationer.

Mobbning utifrån de utsattas perspektiv. Föreläsning av Ylva Bjereld, postdoktor i pedagogik. 

I denna föreläsning ligger fokus på relationen mellan den som är utsatt för mobbning och vuxna. Bland annat lyfts svårigheter med att prata om mobbning med en vuxen, samt hur den vuxne kan svara på ett sätt som hjälper den som blivit mobbad.

Byrån mot diskriminering i Östergötland kommer också att göra en presentation av sin verksamhet i slutet av dagen.

När språket inte räcker till – vad händer då?

Om andraspråksstudenters skrivande av akademiska texter Föreläsare: Helena Grönås, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, Ulrika Axelsson, retoriklärare och föreståndare för Språkverkstaden samt Ulrika Örtenberg föreståndare Språkcentrum.

Exempel kommer att ges på andraspråksstudenters skrivande av akademiska texter och vad som händer när språket inte räcker till i texterna. Vilka krav ställs på akademiska texter i form av språk och kognitiva förmågor? Språkverkstaden vid Linköpings universitet möter studenter som behöver handledning i akademiskt skrivande och tal. Textexempel från verksamheten ges och diskuteras.  

För anmälan och övriga aktiviteter, se Länsstudiedagens webbsida på Linköpings kommuns webbplats.

Vetenskapsdagen, som ordnas av Nämnden för skolsamverkan vid Tekniska fakulteten, Linköpings universitet, ingår i programmet för årets länsstudiedag. Se mer på:

Vetenskapsdagen 2019

Relaterad informationVisa/dölj innehåll