Lärares röster om forskning

Nu introducerar vi något som vi kallar för lärares röster om forskning i våra artiklar. Inom NATDID har vi ambitionen att skapa dialog mellan lärare och forskare, mellan undervisning och forskning.

I anslutning till de texter vi skriver om forskning kommer vi att intervjua en lärare som får uttala sig om forskningen. Det kan exempelvis handla om vad man som lärare kan ha nytta av för sin egen planering, undervisning eller utveckling.

Vi vill i och med detta också bjuda in till en diskussion om artiklarna på vår Facebooksida (facebook.com/ncntd). Här kan såväl lärare som forskare fortsätta att diskutera artiklarna och också ge hänvisningar till vidare läsning.

Vill du bli en i vår lärarpanel och ge röst åt förskollärare och lärare? Du läser en artikel på ca 3-7 sidor som alltid är på svenska. Du får några frågor som du svarar på utifrån artikeln och din egen erfarenhet som lärare.

Skriv ett mejl (karin.stolpe@liu.se) där det framgår vilka årskurser och ämnen du undervisar i så får du texter som passar din kompetens. Genom en anmälan förbinder du dig inte att läsa ett visst antal artiklar utan det sker alltid i dialog.