Lärarlegitimation

Riksdagen har beslutat om att lärar/förskollärarlegitimation skall införas från den 1 juli 2011. För att kunna ansöka om legitimation krävs lärarexamen och intyg som styrker arbete som förskollärare/lärare under minst ett år. Ansökan görs till Skolverket från och med 1 augusti 2011.

Mer information finns på Skolverkets sida om lärarlegitimation.

Skolverket utgår från examensbeviset och anger i legitimationen vilken skolform och vilka ämnen läraren är behörig att undervisa i.

Regeringen beslutade om Förordning om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (SFS 2011:689) som bland annat innebär möjligheter för de som läst färdigt alla kurser men inte ansökte om examensbevis att göra detta i efterhand.

Samma förordning ger också möjlighet att läsa färdigt sin ”gamla” utbildning givet att inte mer än 120 hp återstår. För de som vill läsa färdigt rekommenderas att ansöka till VAL-projektet (Vidareutbildning av obehöriga lärare) där nästa ansökningsomgång är 15 mars-15 april 2012.

Ladda ner blanketten för att ansöka om examen (pdf).

Vägar till lärarlegitimationVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll