Leder granskning av ministrar

En LiU-alumn har tagit över ordförandeklubban i riksdagens konstitutionsutskott. Andreas Norlén ska under de närmaste åren leda granskningen av ministrarnas arbete.

Foto: Anna Molander

Andreas Norlén (M) är ny ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, KU. Utskottet har bland annat till uppgift att granska regeringen. ”Det mest intressanta uppdrag jag kan tänka mig att ha i riksdagen”, säger han.

– Det var en lite hisnande känsla när jag fick frågan om att ta över ordförandeskapet. KU är ju ett legendariskt utskott som har letts av kända namn som Per Unckel, Peter Eriksson och Birgit Friggebo. Längre tillbaka finns ett par tidigare statsministrar och Motalas grundare Baltzar von Platen.

Andreas Norlén är 41 år, bor i Norrköping och har både studerat och doktorerat i affärsjuridik vid Linköpings universitet. Han blev riksdagsledamot 2006 och har suttit i konstitutionsutskottet sedan 2009. Där har han haft hand om flera stora granskningsärenden för Alliansens räkning.

– Det största ärende jag har haft ansvar för är Saudiärendet – eller Saudiaffären som det kallades i medierna. Det var en av KU:s största granskningar på många år med hundratals, kanske tusentals, sidor med dokumentation och ett dussintal utfrågningar.

Alla i riksdagen kan anmäla

Alla riksdagsledamöter kan anmäla till konstitutionsutskottet om de anser att någon minister har agerat felaktigt i relation till lagar, regler eller praxis. KU gör sedan en rättsutredning och tar ställning till om ministern har gjort rätt eller fel.

Några anmälningar mot den nya regeringen har redan hunnit komma in. Statsminister Stefan Löfven har anmälts för att han hade med erkännandet av Palestina i regeringsförklaringen utan att ärendet hade passerat utrikesnämnden. Utrikesminister Margot Wallström har också KU-anmälts för hur hon hanterat Palestinafrågan och finansminister Magdalena Andersson är anmäld för brist på saklighet i uttalandet ”det är tomt i ladorna”.

Dessa och andra anmälningar som kommer in fram till den sista januari ska granskas i vår. Under hösten arbetar KU med mer administrativ granskning som inte har sin utgångspunkt i anmälningar mot enskilda statsråd. På sitt bord har de också lagstiftning som rör till exempel grundlagarna, förvaltningsrätt och kommunalrätt. Utskottet ansvarar även för en del av statsbudgeten och yttrar sig om ärenden från andra utskott som har grundlagskoppling.

Oftast eniga över blockgränser

Naturligt nog är det de kontroversiella ärendena som får mest uppmärksamhet. Men det handlar om ett fåtal gränsfall där det blir politisk strid.

– Vi får in mellan 20 och 40 anmälningar per år och i de allra flesta fall blir vi brett överens över blockgränserna i utskottet, säger Andreas Norlén.

Bilden av KU som en arena för enbart konflikt och politisk profilering stämmer alltså inte, menar han. 

Andreas Norlén gör dock sitt bästa för att sprida kunskapen om en av de mest kända kontroverserna. En gång om året gästföreläser han för blivande affärsjurister vid LiU på temat regering och riksdag. Vid sin första gästföreläsning refererade han till den klassiska replikväxlingen 1989, då Anders Björck, vice KU-ordförande, frågade ut Carl Lidbom om den så kallade Ebbe Carlsson-affären. Lidbom kallade Björcks frågor ”trams” och Björck sade i sin tur åt Lidbom att han skulle ”veta hut”.

– Studenterna såg ut som frågetecken och jag insåg att jag borde göra en folkbildningsinsats. Sedan dess har jag med mig ett Youtubeklipp från utfrågningen som jag visar, berättar Andreas Norlén.

Viktigt hålla kontakten med LiU

Sin egen tid vid Linköpings universitet ser han tillbaka på med glädje. Det var viktiga år som betydde mycket för hans sätt att tänka om och analysera juridik och politik. Han minns med särskild tacksamhet sin handledare Ingrid Arnesdotter, professor emerita i affärsrätt och fortfarande verksam vid universitetet.

Det finns flera dimensioner i att hålla kontakten med LiU. En nostalgifaktor, så klart. Det är roligt att komma tillbaka, se vad som har hänt sedan sist och träffa gamla kollegor.

– Men jag tycker också det är ett ansvar man har som yrkesverksam att komma till universitetet och tala med studenter om vad det innebär att ha det yrke som de har valt, säger Andreas Norlén.

Vem vet – kanske sitter det en framtida KU-ordförande i föreläsningssalen?