Lediga jobb inom Funktionsnedsättning och samhälle

Nu söker vi flera medarbetare till olika nya och pågående forskningsprojekt i vår verksamhet. Välkommen med din ansökan!

Många människor är, av olika orsaker, förhindrade att delta i arbetsliv, sociala sammanhang eller i fritidsaktiviteter. Vid avdelningen forskar vi kring orsaker bakom och konsekvenser av funktionshinder, hos olika grupper med funktionsnedsättning. Fokus ligger på kognition, kommunikation och lärande, det vill säga på de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. Vår forskning berör också sociala dimensioner av funktionshinder.

En stor del av vår forskning handlar om hörsel och dövhet, men vår forskning handlar också om förutsättningar för kognition, kommunikation och lärande i andra grupper, t.ex. personer med intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska funktionsned-sättningar. Syftet med vår forskning är att öka kunskapen om funktionshinder och därmed bidra till att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att känna sig delaktiga i samhället.

 

Doktorand i Funktionsnedsättning och samhälle, Ref LiU-2022-00649, 2022-03-18

 

Doktorand i Funktionsnedsättning och samhälle, Ref LiU-2022-00782, 2022-03-18

 

Doktorand i Funktionsnedsättning och samhälle, Ref LiU-2022-00647, 2022-03-18

 

Doktorand i Funktionsnedsättning och samhälle, Ref LiU-2022-00648, 2022-03-18

 

Doktorand i Funktionsnedsättning och samhälle, Ref LiU-2022-00873, 2022-04-13

 

 

 

 

Fokus ligger på kognition, kommunikation och inlärning Visa/dölj innehåll