LFV uppmuntrar framtida ingenjörer med stipendium

LFV har en stark koppling till Linköpings universitet på flera nivåer. Förutom ett väletablerat forskningssamarbete så delar LFV ut stipendier till studenter och unga forskare på Campus Norrköping. Att involvera varandra är A och O för en gemensam utveckling.

Billy Josefsson, Pim Supathida och Amanda Lindh, LFVBilly Josefsson, Pim Supathida, LFV och Amanda Lindh, LiU Foto THOR BALKHED

LFV:s och LiU:s forskare är engagerade inom forskningsområden som berör allt från visualisering, simulering och optimering till logistik, automation och flygande farkoster. Studenter och doktorander bjuds in till LFV:s värld där de uppmuntras till utveckling och får möjlighet att etablera kontakter med hela världen. Sedan 2011 har LFV delat ut stipendium till stöd för kvalificerade examens- och uppsatsarbeten för att uppmärksamma forskning och innovation kopplat till flygtrafikledning och flyg. Ett exjobb leder ofta till en doktorandtjänst som i sin tur kan leda till anställning på LiU eller LFV.

– LFV:s samarbete med den akademiska världen är mycket viktigt för oss. Här bedrivs forskning som utvecklar LFV:s flygtrafiktjänst och härifrån kan vi rekrytera framtidens duktiga ingenjörer till den spännande och högteknologiska flygbranschen.

Ulf Thibblin, teknisk direktör på LFV

Åsa Svensson, PhD, Human factors specialist på LFVÅsa Svensson, Human factors specialist LFV

Startskott till doktorandsamarbete

Åsa Svensson var den första doktorand som fick LFV:s uppmuntringsstipendium. I dag är hon färdig PhD, och jobbar som Human factors specialist på LFV.

Jag halkade in på ett bananskal under min masterutbildning då jag ännu inte hade bestäm mig för vilket område mitt projektarbete skulle handla om, säger Åsa. Det var hennes lärare i kognitionsvetenskap som tipsade om att göra ett arbete hos LFV. Jag hade troligen inte kommit kontakt med LFV, eller jobbat som doktorand inom just flygsektorn om det inte funnits ett upparbetat samarbete, berättar Åsa som poängterar att samarbete verkligen ger fördelar åt båda hållen.

Åsas arbete gick ut på att utveckla en metodik för att samla in operativa data med hjälp av så kallad eye tracking, vilket innebär att flygledarens ögonrörelser spelas in och analyseras på olika detaljnivåer. Metodiken har sedan fortsatt att utvecklats av kollegor på LFV som jobbar med att automatisera .

Stipendiet tog mig ut i världen

Mastersarbetet ledde till att Åsa 2015 fick ett uppmuntringsstipendium som möjliggjorde hennes första resa till USA. Hon fick presentera resultatet på ”International Conference for Research and Air Traffic i Philadelphia samt besöka Federal Aviation Administration (FAA) utanför Atlantic City 2016. Väldigt lyckad och intressant resa, speciellt som ny ung forskare i branschen, säger Åsa.

Åsas beskriver hur tufft det första projekt var, det var mycket jobb och många timmar men det blev ett intressant resultat. LFV uppskattade arbetet och ville genom stipendiet uppmuntra Åsa att fortsätta. Att bli bekräftad av en stor organisation som visade att jag höll en bra standard stärkte verkligen mitt självförtroende, säger Åsa. Min forskning har vidare lett till flera internationella samarbeten. Jag har jobbat med andra flygledningsorganisationer i världen och varit med i större projekt i Europa berättar Åsa och betonar hur givande det varit att tidigt få träffa andra inom branschen. Det gav kontakter för livet.
– Åsas arbete har bidragit väsentligt till att utveckla en innovativ metodik med stor potential så stipendiet är välförtjänt, säger Ulf Thibblin, teknisk direktör i LFV.

Är du LFV:s nästa stipendiat?Visa/dölj innehåll

LFV:s stipendium delas varje år ut till ambitiösa och talangfulla studenter, doktorander eller yngre forskare på campus Norrköping vid LiU, eller till den som genomför Initial training på EPN inom ramen för programmet Flygtrafik och Logistik. Även personer som under året avslutat sina studier kan komma ifråga. Stipendiet ges som stöd till examens- och kvalificerade uppsatsarbeten, studieresor eller forskningsprojekt, samtliga med inriktning mot flygtrafik (t ex logistik, miljö, visualisering, analys av data och säkerhet). Projekten kan vara på planeringsstadiet, under utförande, eller avslutade och de kan med fördel ha en internationell inriktning. Läs mer och ansök här.

LFV stipendiater genom årenVisa/dölj innehåll

2019, Anna Danielsson och
Gabriella Gustafsson

Stipendiet användes till att möjliggöra 3 månaders utbyte vid Berklee. Anna och Gabriella gjorde sin masterexamen inom logistik med fokus på stora flöden av trafik och situationen när det uppstår störningar.

De hade ett multimodalt angreppssätt med utgångspunkt från vägtrafik där likheter med störningar från exempelvis väder, stängda flygplatser är stora.


2017, Leo Sedov

Doktorand vid Linköpings Universitet som belönades med LFV:s innovationsstipendium för sitt arbete med att ta fram en metodik och verktyg för att optimera sektorisering i NUAC, den svenska delen av luftrummet. Leo:s arbetet som genomfördes som en förstudie i samverkan med Trafikverket har uppmärksammats rejält då det till stor del är nydanande. Leo använde stipendiet för att ytterligare förkovra sig inom ämnet flygtrafikledning (resa o uppehälle) till en konferens ICRAT inom Air Traffic Management.

2016, Prithiviraj Muthumanickam

Doktorand som belönades med LFV innovationsstipendium för sin forskning där han bland annat tittat på arbetsbelastning för flygtrafikledning för flera flygplatser på distans. Prithiviras informationsvisualiseringar av trafikflöden, operatörens arbetsuppgifter och att göra stora datamängder förståeliga har fått mycket god uppmärksamhet inom ATM.
– Prithiviraj har genom ett stort engagemang snabbt kommit in i flygtrafiktjänstvärlden. Hans sociala färdigheter och energi är en drivkraft som förväntas bidra till utvecklingen av innovativa produkter och flygtrafikledningstjänster.
Ulf Thibblin, teknisk direktör, LFV

2015, Åsa Svensson

Åsa har utvecklat en metodik för att samla in operativa data med hjälp av så kallad eye tracking vilket innebär att flygledarens ögonrörelser spelas in och analyseras på olika detaljnivåer. Läs mer i ovanstående artikel.

2014, Martin Dahlgren och Viktor Westin

Stipendiet användes till att genomföra och utveckla ett exjobb- Kartläggning av de miljö-KPI-er som används i Europa samt förslag på nyckeltal. De utfördes tillsammans med LFV experter i Göteborg - Viktor har deltagit i olika utvärderingsprojekt inom LFV FoI och SESAR och kommer förmodligen även att fortsätta med det.

2013 Alexandra Isulv

Stipendiet användes till en studieresa till Wien och Österrikes ”LFV” Austro Control där Alexandra tillbringade en tid vid flygtrafiktjänsten Vienna flygplats. Ämne: Varför NOTAM och AIP Supplement ibland inte når fram till piloterna.

2012, Oskar Wik och Viktor Westin

Stipendiet användes till förkovran inom utveckling, försök och prov bla genom att medverka i ett EU projekt. Oskar och Viktor gjorde en utredning och analys av lämpliga arbetsuppgifter och nödvändiga verktyg och hjälpmedel för en skiftledare, Watch Supervisor, vid ett framtida center för fjärrstyrda flygledningstorn, Remote Tower.

2011, Jonas Pettersson

Stipendiet användes till förbättringar i utbildning för flygledare. Jonas stora och systematiska engagemang bidrog till att anpassa utbildningen för att bättre möta den yngre generationens förväntningar och sätt att ta till sig information.

Campus Norrköpings stipendiegivareVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll