Möbeldesign 180 hp, examensarbete.

Med utgångspunkt i möbeldesignutbildningens tredje designkurs har jag fått möjligheten att ta fram utomhusmöbler med integrerad belysning för John Mattson Fastighets AB, fastighetsägare i Larsberg på Lidingö.

Konceptet handlar om att skapa en plats för umgänge och trygghet mörka höst- och vinterkvällar. Möblerna tas fram av belysningsföretaget ateljé Lyktan och i mitt examensarbete skriver jag om hela designprocessen från skiss till färdig produkt. Jag undersöker också marknaden för produkterna genom att intervjua potentiella säljare, köpare, landskapsarkitekter och ljusarkitekter.