Linda Anjou Lagerström

Möbeldesign 180 hp, examensarbete.

Med utgångspunkt i möbeldesignutbildningens tredje designkurs har jag fått möjligheten att ta fram utomhusmöbler med integrerad belysning för John Mattson Fastighets AB, fastighetsägare i Larsberg på Lidingö.

Konceptet handlar om att skapa en plats för umgänge och trygghet mörka höst- och vinterkvällar. Möblerna tas fram av belysningsföretaget ateljé Lyktan och i mitt examensarbete skriver jag om hela designprocessen från skiss till färdig produkt. Jag undersöker också marknaden för produkterna genom att intervjua potentiella säljare, köpare, landskapsarkitekter och ljusarkitekter. 

Utomhusmöbler med integrerad belysning

LINDA ANJOU LAGERSTRÖM - 2016  Möbeldesign 180 hp Examensarbete
LINDA ANJOU LAGERSTRÖM - 2016  Möbeldesign 180 hp Examensarbete
LINDA ANJOU LAGERSTRÖM - 2016  Möbeldesign 180 hp Examensarbete