Linköpings universitets plattform för Agenda 2030

Linköpingsforskare är mycket aktiva med att bana väg för ett mer hållbart samhälle. Läs rapporten som ger en plattform för LiU:s arbete med Agenda 2030, bl.a. byggt på en inventering av 82 exempel. 

Globala målen logotyp och ikonerFN:s globala mål.

Hur kan vi ta oss an olika samhällsutmaningar, utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov? Det är grundtanken bakom hållbar utveckling, som bl.a. formulerats i Agenda 2030 och dess 17 globala hållbarhetsmål.

Det handlar om miljö och klimat, men också om hållbar hälsa och om socialt och ekonomiskt hållbara samhällen.

En arbetsgrupp har inventerat vad som görs vid Linköpings universitet med koppling till de globala hållbarhetsmålen, främst inom forskning och samverkan. Det har resulterat i rapporten ”Plattform för Agenda 2030 – Linköpings universitet”. I arbetsgruppen har ingått Michael Peolsson (projektledare), Karin Ackerholm, Therese Asplund, Örjan Dahlström, Sara Glaas, Malin Granath, Anna Gustafsson, Sara Gustafsson, Ola Leifler, Maria Lerm, Daniel Orraryd, Micael Thunberg, Peter Karlsson (Region Östergötland) och Anna Maria Lönn Wahlqvist. De bibliometriska analyserna har gjorts av Lovisa Österlund och Per Eriksson på universitetsbiblioteket.

Plattform för Agenda 2030 Visa/dölj innehåll