Lisa, tidigare student med inriktning kognitiva funktionshinder

Namn: Lisa Palmqvist
Utbildning: Kandidatexamen i kognitionsvetenskap från Umeå Universitet och Masterexamen i kognitionsvetenskap från Linköpings Universitet
Examen: 2014
Jobb: Doktorand i Handikappvetenskap på Linköpings universitet

Vad jobbar du med? 

- Jag arbetar som doktorand i handikappvetenskap vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande här på Linköpings Universitet

Kan du berätta om ditt jobb? Vad gör du?

- Som doktorand är jag anställd för att genomföra en forskarutbildning under fyra års tid. Jag har flera olika arbetsuppgifter inklusive att läsa kurser, undervisa och forska. Huvuddelen av mitt arbete går ut på att jag ska genomföra ett forskningsprojekt som handlar om ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och vardagsplanering. Att genomföra ett forskningsprojekt innebär att jag dels designar projektet, ringer runt till skolor och frågar om jag får komma dit och träffa deras elever, analyserar data som jag samlat in på skolorna. Därefter sprider jag mina resultat genom forskningsartiklar och presentationer på nationella och internationella konferenser. Som lärare har jag många olika uppgifter beroende på vilken kurs jag är inne och undervisar på. Det är bland annat föreläsningar i statistik, handledning av uppsatser, planering och genomförandet av kurser och seminarieledning. 

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

- Min dag ser olika ut beroende på var i forskningsprojektet jag är. Just nu håller jag på med datainsamling, vilket innebär att jag åker runt till särskolor runt om i södra Sverige och träffar elever som vill delta i mitt projekt. På hösten har jag många kurser som jag undervisar i, vilket innebär att de dagarna främst är fyllda med undervisning och tentarättning. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det bästa med mitt jobb är att få betalt för att gå en utbildning! Förutom det så är det att få möjlighet att dela arbetsplats med experter inom mitt forskningsområde och att alltid ha någon att fråga i rummen bredvid. Det som gör mitt jobb extra intressant är kontrasten mellan att åka runt på skolor och träffa särskoleelever och lärare ena dagen, och att andra dagen sitta på forskningskonferenser och seminarier och diskutera det senaste inom forskningen. Jag älskar även friheten med mitt jobb, jag lägger helt och hållet upp mina dagar själv. 

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

- Att doktorera innebär väldigt mycket frihet, men även väldigt mycket ansvar. Det är endast upp till mig att mitt projekt blir klart och om jag inte gör de åtaganden som krävs så kommer inte projektet bli färdigt. Detta gör att det är viktigt att man kan hålla uppe motivationen även de perioder då det går trögt och då man får bakslag.  Men det är även det som är charmen, när det väl går bra kan man verkligen klappa sig själv på axeln och säga ”det där gjorde jag bra!”. 

Är det något speciellt som du har med dig från din utbildning som du har nytta av i ditt nuvarande arbete?

- Allt! Från Umeå fick jag med mig mycket teoretisk kunskap inom psykologi, neurovetenskap, filosofi och lingvistik. Mastern i Linköping, är inte lika teoretiskt tung, utan innehåller många valbara kurser och projekt. Detta gav mig möjlighet att dels specialisera mig på mina intresseområden inom kognitiv psykologi och forskningsmetodik samtidigt som jag fick möjlighet att leda egna projekt i etablerade forskningsmiljöer. Något jag har nytta av varje dag i mitt arbete!

Varför valde du den utbildningen och Linköpings universitet?

- Till stor del på grund av staden faktiskt. Jag hade inte varit i Linköping innan, men storleken och den geografiska platsen på staden lockade mig; nära till både Stockholm och Göteborg. Att utbildningen även innehöll så många fria projekt och kurser var också en av anledningarna till att jag valde LiU, att få bestämma själv passar mig bra. 

Vad tyckte du om utbildningen?

- Väldigt bra, som sagt så passade den precis mina önskemål. Det var även intressant att byta lärosäte mellan kandidaten och mastern vilket innebar nya perspektiv och synsätt. Detta var verkligen en lärorik erfarenhet i sig! 

Hur såg ditt studentliv ut?

- När jag började mastern på LiU så kände jag att jag lite ”lekt av mig” på studentlivet i Umeå. Så mitt studentliv bestod mest av god öl från studentpuben Villevalla i goda vänners lag varvat med hårt plugg för att ro iland projekten med den kvalitet som jag önskade.

Har du något tips till andra som vill läsa på LiU?

- Om du inte vet exakt vad du vill plugga, börja med någon kurs eller något program och se vad det leder till. Jag velade länge över vad jag skulle plugga och trodde att den perfekta utbildningen skulle uppenbara sig för mig. Det hände aldrig, så till slut valde jag helt enkelt det som jag tyckte lät intressant. Det var så jag hittade kognitionsvetenskap, och det har jag aldrig ångrat!

Vad är ditt bästa minne från studietiden?

- Jag har många bra minnen från studietiden, men det bästa måste nog vara klassen. Alla var engagerade och drivande. Jag var en av få som kom från en annan utbildning till mastern, många hade läst tillsammans under kandidaten. Men klassen välkomnade mig med öppna armar och alla lärare och administratörer på programmet fanns alltid med expertis och hjälp när man behövde.

 

Mer om utbildningen