LiU deltar i miljardprojekt om grafen

Materialfysiker vid Linköpings universitet ingår i ett gigantiskt europeiskt forskningsinitiativ kring supermaterialet grafen. Det så kallade flaggskeppsprojektet finansieras av EU med nio miljarder kronor.
Sex europeiska lag med helt olika vetenskapliga visioner har kämpat i över två år om denna ”historiens största utmärkelse för excellent forskning”, som EU-kommissionen beskriver det. Två vinnare offentliggörs idag i Bryssel.

Allra högst rankas Graphene Flagship, som leds från Chalmers i Göteborg och redan från start omfattar 126 akademiska och industriella forskningsgrupper i 17 europeiska länder, och vars vetenskapliga råd rymmer fyra nobelpristagare.

Grafen – ett enda lager av kolatomer – kan vara den mest fantastiska och mångsidiga substans som mänskligheten har fått tillgång till. Befälhavare på flaggskeppet blir initiativtagaren professor Jari Kinaret.

– Jag är hedrad och stolt över att Graphene har valts till det första flaggskeppet inom europeisk forskning, och kan försäkra att våra akademiska och industriella partners runt om i Europa är hängivet engagerade i projektet.

Viktigt samarbete

Rositza Yakimova, professor emerita En av dessa är Rositsa Yakimova, professor i halvledarmaterial vid Linköpings universitet och grundare till företaget Graphensic AB.

– Det här initiativet kommer att bli av stor betydelse för att implementera våra idéer att skala upp produktionen av grafen från kiselkarbid, vilket är vår specialitet. I kombination med andra europeiska och nationella projekt har vi nu en bra finansiering för att involvera fler yngre forskare som kan ta över forskningen i framtiden. Vi är nu omkring 15 forskare på IFM som arbetar med grafen, och flera är intresserade, säger Rositsa Yakimova.

– Samarbetet med Chalmers är mycket viktigt för oss. Vi ser också fram emot att kunna inleda ett samarbete med Karolinska institutet, bland annat kring grafen som material för biosensorer, säger hon.

LiU:s rektor Helen Dannetun är glad över att universitetet får vara med i utvecklingen av grafen.

– Vi har en mycket stark materialforskning och tillhör redan de bästa i världen på tillväxt av grafen. Det här projektet kan ta oss ännu längre.

Skapar arbetstillfällen

Uppdraget från EU-kommissionen är att förflytta supermaterialet grafen och liknande nanometertunna material från forskarlabben till industriell tillämpning. Förhoppningen är att på så vis skapa ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i Europa.

Exempel på förväntade grafenbaserade produkter är ultrasnabb och formmässigt flexibel elektronik som elektroniskt papper och böjbara smarta telefoner, lättare och mer energieffektiva flygplan samt avancerade batterier. På längre sikt förväntas grafen ge upphov till nya typer av datorer och revolutionerande medicinska tillämpningar som konstgjorda näthinnor.

Flaggskeppet kastar loss under 2013 med en totalbudget på 54 miljoner euro för de första 30 månaderna, medel ur EU:s sjunde ramprogram. Forskningsmässigt bidrar Sverige med grupper från Chalmers, Umeå universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet. Enligt planerna kommer de svenska grupperna tillsammans att få 2,4 miljoner euro från EU i denna uppstartsfas. Chalmers får dessutom 2,7 miljoner euro från EU för sin koordinerande roll. För Linköpings universitet handlar det om ett bidrag på 277 500 euro, cirka 2,4 miljoner kronor.

Graphene flagship (extern länk)

Forskning