LiU fördömer ingrepp mot högre utbildning i Turkiet

Linköpings universitet fördömer kraftfullt den turkiska regeringens ingrepp mot den högre utbildningen och uttrycker sitt djupa stöd för det akademiska samhället i Turkiet.
Efter fredagens kuppförsök har den turkiska regeringen genomfört en rad ingrepp som hotar yttrandefriheten såväl som den akademiska friheten i Turkiet. Bland annat har 1577 dekaner avskedats. Linköpings universitet (LiU) fördömer kraftfullt detta ingrepp mot den högre utbildningen och uttrycker sitt djupa stöd för det akademiska samhället i Turkiet.

Yttrandefrihet och akademisk frihet är grundbulten för forskning och högre utbildning och är värden som alltid måste värnas. LiU är tillsammans Sveriges Universitets- och högskoleförbund och många andra lärosäten, djupt oroat över denna utveckling och instämmer med uttalanden från EUA och Scholars at Risk nedan.

http://www.eua.be/activities-services/news/newsitem/2016/07/19/eua-statement-condemning-the-forced-resignation-of-1577-university-deans

https://www.scholarsatrisk.org/2016/07/support-for-turkeys-higher-education/

Helen Dannetun, rektor