LiU-forskare citeras allt oftare

Linköpings universitets bibliometriska index ökar stadigt och placerar LiU på plats sju bland Sveriges lärosäten när det gäller vetenskapliga publikationer och hur ofta de citeras. Vetenskapsrådets beräkningar ligger som underlag för fördelning av basanslagen.

Beslutsarenan

Mest ökar citeringarna inom ekologi, medicin och materialvetenskap.

– Det är synnerligen glädjande att LiU fortsätter att avancera i de bibliometriska mätningarna, denna gång med ett lite större steg än vid den tidigare mätningen. De bibliometriska måtten används ju som en sammanfattande variabel för vetenskaplig kvalitet, både direkt och indirekt, till exempel vid tilldelning av medel. Resultatet är därför Folke Sjöbergmycket värdefull för universitet och understryker det fina arbete som görs av forskarkollektivet, kommenterar Folke Sjöberg, prorektor för forskning vid Linköpings universitet.

Citeras 19 procent oftare

En artikel i en vetenskaplig tidskrift, där någon LiU forskare är medförfattare, har det senaste året citerats 19 procent fler gånger än genomsnittet inom forskningsområdet, vilket ger LiU en fjärdeplats bakom Karolinska institutet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms universitet. Svenska forskare totalt citeras 14 gånger mer än genomsnittet i världen.

LiU:s andel av det totala antalet publikationer har ökat stadigt sedan 2011 och ligger idag på 3394, vilket motsvarar 6,7 procent av den svenska produktionen. Vetenskapsrådets bibliometriska index sätts utifrån en kombination av antalet publikationer och citeringsgraden, vilket ger LiU ett index på 7,1 procent, även det en konstant ökning från 2011.

Stadig sjundeplacering

Linköpings universitet finns här på en sjundeplats efter de stora universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Stockholm samt Karolinska institutet och KTH.

De forskningsområden där LiU-citeringar ökar mest är inom ekologi, medicin och materialvetenskap medan de forskningsartiklar som i medeltal citeras mest finns inom datavetenskap och ekologi.

Vetenskapsrådet har sedan 2009 tagit fram underlag för beräkning av indikatorn Vetenskaplig produktion och citering. Indikatorn används som underlag för fördelningen av cirka fem procent av de statliga anslagen till forskning och forskarutbildning, det så kallade basanslaget.

 Foto: Thor Balkhed

I topp 2016

Fler nyheter från LiU