LiU-forskare deltar i projekt om digitala bokbussar

LiU-forskare ska vara med i en studie för att ta reda på om digitala bokbussar kan få fler människor att bli digitalt kunniga och därmed inte hamna utanför internetsamhället.
Bild på bokbussFoto: okänd– Det här är viktiga frågor som handlar om att ge alla möjlighet att vara digitalt delaktiga, att vi inte skapar distans utan istället hjälper till att få fler att förstå och använda den digitala tekniken, säger Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap.

Tre digitala mediebussar

Cirka en miljon människor står utanför internetsamhället, frivilligt eller ofrivilligt, enligt Regionbibliotek Östergötland som driver projektet. LiU-forskare inom statsvetenskap och datavetenskap ska medverka i förstudien om att utveckla tre digitala mediebussar i Östergötland. Tanken är att de, precis som bokbussar, ska åka runt i länet och på så vis erbjuda service till personer som av olika skäl inte tar sig till biblioteken för att få hjälp där.

– Att universitetet är med i studien ger oss ett otroligt mervärde. Vi får in andra perspektiv och annan kunskap. Dessutom bidrar vi till att studenterna får verkliga case att jobba med och att de kommer ut i verkligheten genom den här förstudien, kommenterar Kira Berg på Regionbibliotek Östergötland.
I projektet ingår även länsstyrelsen, handikappföreningar i Östergötland samt biblioteken i Motala, Linköping och Norrköping. Statliga Vinnova står för de 300 000 kronor förstudien kostar.