LiU-forskare får anslag inom humaniora och samhällsvetenskap

Åtta forskare från Linköpings universitet får totalt 19 miljoner kronor i anslag av Riksbankens Jubileumsfond för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.
Åtta forskare från Linköpings universitet får totalt 19 miljoner kronor i anslag av Riksbankens Jubileumsfond för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Catharina Nord får 4 186 000 kronor för att studera äldre människors vardagsliv och åldrande ur en rumslig aspekt. Detta ska hon göra genom intervjuer med cirka 30 stadsbor över 60 år i Uganda och Namibia. Christian Kowalkowski tilldelas 4 006 000 kronor för att studera förändringen som sker på nätverksnivå när industrier och branscher rör sig mot en ökad tjänsteorientering. Dessutom tilldelas Corinna Kruse 9 979 000 för ett projekt om hur forskning omsätts till praktik (se länk till särskild notis nedan).

Utöver detta tilldelas fem andra LiU-forskare anslag för initiering av projekt, arrangerande av konferenser, en talstörningsdatabas och råd till språkundervisning. Dessa forskare är Martin Ball, Bengt Sandin, Johanna Dahlin, Leelo Keevallik och Kristin Zeiler.

Riksbankens Jubileumsfond beviljar drygt 300 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Totalt finansieras 57 projekt av varierande storlek, från långsiktiga, internationella projekt till investeringar för att bygga upp infrastruktur för forskning.

Publicerad 2015-10-16