LiU-forskare ger plats åt drönarna

Rapporter om drönare som tvingar flygplatser att stänga ner trafiken duggar allt tätare. I ett forskningsprojekt, finansierat av Trafikverket, ska nu forskare vid LiU, i nära samarbete med LFV, hitta modeller för en effektiv hantering av det ökande antalet obemannade luftfarkoster
Kontroll av luftrummetFoto: Thor Balkhed– Antalet obemannade flygfarkoster som navigerar automatiskt, utan en pilot på marken, kommer med all sannolikhet att öka de närmaste åren. Då måste det finnas rutiner och planer hur de ska kunna flyga effektivt och säkert. Vi ska fokusera på att hitta effektiva rutter och även modeller för att bedöma kapaciteten i luftrummet, säger LiU-forskaren Valentin Polishchuk, Avdelningen för kommunikations- och transportsystem, Linköpings universitet, Campus Norrköping, som leder projektet.

Tillsammans med forskarkollegor vid Avdelningen för medie- och informationsteknik ska de även studera hur de obemannade flygfarkosterna ska kunna visualiseras och övervakas.

Studerar trafikflöden när flygplatser stänger

I ett andra projekt, även det finansierat av Trafikverket och i samarbete med bland andra Swedavia och LFV, ska forskarna studera hur trafikflöden påverkas när flygplatser stänger, öppnar eller flyttar.

– Vi ska här skapa modeller för hur efterfrågan och utbudet av resor, liksom flöden av passagerare och gods, påverkas av flygplatsens lokalisering, berättar Tobias Andersson Granberg, även han vid Avdelningen för kommunikations- och transportsystem.

De modeller som tas fram, i nära samarbete med Swedavia, ska sedan ligga som underlag vid planeringen av nya infrastruktursatsningar.

– Även Trafikverket har nytta av modellerna när de analyserar vilka flyglinjer och vilka flygplatser som ska subventioneras med skattemedel, säger Tobias Andersson Granberg.
Två doktorander ska nu anställas, en i vardera av de två projekten som båda pågår i fem år.

Ledande forskarmiljö

– Under de senaste åren har vi arbetat hårt för att skapa en stark forsknings- och utbildningsmiljö vid LiU inom området flygtrafik, som ett viktigt komplement till forskningen inom järnväg, kollektivtrafik och biltrafik. Med dessa två projekt är vi nu en av de ledande miljöerna i Sverige, säger professor Jan Lundgren, Avdelningen för Kommunikations- och transportsystem.

Drönartrafik

Visualisering av drönare över Norrköping

Forskning