LiU-forskare ger ut barnbok om assisterad befruktning

Idag föds cirka femtusen barn per år i Sverige med hjälp av olika former av assisterad befruktning. En barnbok i ämnet berättar för barnen hur livet kan börja på olika sätt.

Gunilla Sydsjö och Sofia Sunnerud, forskare resp läkare Medfak Idag föds cirka femtusen barn per år i Sverige med hjälp av olika former av assisterad befruktning. En barnbok i ämnet berättar för barnen hur livet kan börja på olika sätt.
– Den första upplagan kom redan för tio år sedan, säger Gunilla Sydsjö, en av författarna till boken (till vänster på bilden ovan).
Hon är professor i psykosocial obstetrik och gynekologi och forskar om ofrivillig barnlöshet, sperma- och äggdonatorer. Barnboken är ett sätt för henne att nå nya grupper, bortanför avhandlingar och vetenskapliga artiklar.

Föräldrar känner oro om de ska berätta

Barnbok om assisterad befruktning 2017Då, för tio år sedan, fanns inga svenska barnböcker i ämnet. Gunilla Sydsjö bestämde sig tillsammans med den dåvarande läkarstudenten Sofia Sunnerud att skriva en. De gav ut boken i tusen exemplar på eget förlag och nu, tio år senare, är det dags för den andra upplagan.
– Nytt nu är att vi till exempel har med ett avsnitt om att även två kvinnor eller två män kan skaffa barn tillsammans, säger Sofia Sunnerud som numera arbetar som ST-läkare på kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset (till höger på bilden ovan).
Hon är den som står för illustrationerna i boken, som vänder sig till barn mellan tre och åtta år. Här kan de lära sig mer om hur man kan komma till via ägg- eller spermiedonation, och också om vad en adoption är. Med boken hoppas de att föräldrar kan få hjälp att berätta för sina barn om hur de kommit till.
– Föräldrar känner ofta oro för hur de ska berätta för sitt barn om donationen, något vi rekommenderar dem att göra. 25 procent är tveksamma till det, men barn har rätt att få veta sitt genetiska ursprung. Vi rekommenderar föräldrarna att berätta tidigt, inte när barnen hunnit bli tonåringar, säger Gunilla Sydsjö.

Ingen allmän ökning av infertilitet

Spermadonation har varit lagligt i Sverige sedan 1985. Idag beräknas cirka 800 av dessa donatorsbarn vara vuxna. Enligt lag har de rätt att få reda på vem som är donatorn.
– Men det är bara ett 20-tal som velat veta. Om det beror på att de inte känner till den rättigheten eller inte bryr sig, vet vi inte, säger Gunilla Sydsjö.
Äggdonation har varit möjligt i Sverige sedan 2003. Även dessa barn har rätt att få veta vem som är donatorn, men de är alla ännu under 18 år så det återstår att se hur stort intresset kommer att bli.
10 – 15 procent av alla par är ofrivilligt barnlösa.
– Vi kan inte se någon generell allmän ökning av infertilitet. Men med stigande ålder blir det svårare att bli med barn och många par väljer idag att skaffa barn allt senare, säger Gunilla Sydsjö.

Foto: Eva Bergstedt

Boken heter Ägg + Spermie = Bäbis