LiU-forskare medverkar i 52 Almedalsseminarier

Under Almedalsveckan 3-10 juli kommer LiU-forskare att delta i 52 seminarier. Seminarierna spänner över alltifrån klimat och åldersbedömningar till mordutredningar och förlossningsskador.
Den 4 och 6 juli samarbetar Linköpings universitet med East Sweden där LiU-forskare belyser frågor som rör bland annat robotisering, delningsekonomi, jämlik hälsa och framtida visualiseringsteknik. Andra frågor som tas upp på East Swedens arena rör exempelvis framtidens arbetsmarknad, 90-talisternas drivkrafter och nudging – hur vi knuffas in i goda, gröna vanor.

Utöver detta samlade program medverkar LiU-forskare vid en lång rad seminarier anordnade av andra arrangörer. Däribland ämnen som rör skola och folkbildning, övergrepp på nätet, vikten av humaniora, fosterdiagnostik, vårdens prioriteringar, sex som självskadebeteende, tillväxt och robotar, mottagandet av nyanlända, högskolepolitik, djurtransporter, hjärnforskning och alkohol.

Mer info på East Swedens hemsida

Almedalsprogrammet i sin helhet (Sök på Linköpings universitet så kommer hela listan upp där LiU-forskare deltar).