LiU-forskare på bokmässan

Femton LiU-forskare medverkar med föredrag och seminarier vid Bokmässan i Göteborg, som äger rum den 22-25 september. Flitigast är religionsprofessorn Kjell O Lejon som är i elden vid fem tillfällen under mässan.

Samtliga LiU-forskare medverkar med korta föredrag på det så Kjell O Lejonkallade Forskartorget. Kjell O Lejon (bilden till höger) tar upp hur starkt sammanvävda religion och politik är i USA i ett föredrag han kallat ”Från Truman till Trump”. Här presenteras historiska faktorer som underlättar förståelsen av det som händer på dagens politiska scen i USA. Kjell O Lejon framträder även på Internationella torget och har ett särskilt seminarium på samma tema.

Asta Cekaite, professor vid Tema Barn, medverkar med föredrag och ett seminarium om hur ur barn lär sig uttrycka och tolka känslor. Hans Sjögren, professor i ekonomisk historia, lyfter fram hur storföretag som Lego, Ikea, SAS och Volvo knyter an till och använder sig av skandinaviska värden.

Merparten medverkande LiU-forskare är verksamma inom Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap. Till Forskartorget kommer dock även de båda medicinprofessorerna Markus Heilig och Per Aspenberg med var sitt föredrag.

Linköpings universitet har som tidigare år en monter strax intill Forskartorget. I montern bjuds på ett omväxlande program med forskare som tar upp ämnen som serietidningen i klassrummet, vad som gör att människor engagerar sig politiskt och om svenskar som lever pensionärsliv i Spanien. I montern kan man även orientera sig om utbildning och forskning vid Linköpings universitet.

Mer om LiU på bokmässan