LiU klättrar uppåt på världsranking

Linköpings universitet klättrar stadigt uppåt i världsrankingen The Times Higher education. Nu rankas LiU bland de 300 bästa lärosätena i världen.
Bild från Campus Valla
På första plats kommer California Institute of Technology, följt av Oxford och Stanford.

De svenska lärosätena toppas av Karolinska Institutet som hamnar på 28:e plats. Därefter följer Uppsala och Lund, på plats 81 respektive 90. LiU hamnar i spannet mellan plats 251-300, en förbättring sedan förra året då LiU hamnade på plats 360.

Bland de svenska lärosätena placerar sig LiU nu på plats nio.

Bättre utfall för citeringar

Den brittiska tidningen räknar på tretton parametrar i sin bedömning. De är indelade i grupperna forskning, utbildning, citeringar, internationalisering samt forskningsmedel från näringslivet.

LiU:s förbättrade placering beror främst på ett bättre utfall för citeringar av sina vetenskapliga publikationer.

Totalt är 801 lärosäten i världen rankade.

The Times Higher Education

Foto: David Einar

Publicerad 2015-10-01