Vårutställning 2015 på LiU Malmsten

Först Vårutställning på Campus Lidingö, därefter en fortsättning
i Kungsträdgården. Och fullt av affischer på kulturstolparna i
Stockholms innerstad. 19 Malmstensstudenter tar språnget ut till
framtiden.
Idag, torsdag den 21 maj, är det vernissage på Carl Malmsten Furniture Studies Vårutställning i Larsberg på Lidingö.
Pressvisning på eftermiddagen, mingel och fest efter vernissagen och efter utställningsveckan flyttas ett urval till Kungsträdgården och galleri DO Stockholm den 30 maj.

Och för att uppmärksamma det hela syns utställningsaffischen i hela innerstan på 77 av kommunens affischstolpar där bara kulturevenemang får uppmärksammas.

För tredje året i rad tar i princip alla studenter som började sin kandidatutbildning på Malmstens examen.
– I år nitton av tjugo studenter, säger Ulf Brunne, avdelningschef.

Studenterna ordnar med belysningFör nio designstudenter, tre möbelsnickare, sex möbeltapetserare och tre möbelkonservatorer innebär examensutställningen både en summering av studietiden och ett avstamp in i yrkeslivet.
Och inte mindre än nio gesällarbeten visas upp, Flera av dem har blivit utgångspunkten för examensarbetet, som på LiU Malmsten vid sidan av de teoretiska djupdykningarna alltid består av en praktisk del.

Till utställningen hör en katalog, där studenterna presenterar sig och beskriver sitt arbete och sina tankar. I år lagd på nätet.

Kan man se någon trend i årets utställning?
– Inget som tydligt kan urskiljas. Det skulle i så fall vara inspirationen av historiska förebilder, med det är inte helt nytt för Malmstens, säger Ulf Brunne.

– Och man kan fortsatt se studenternas strävan efter balans mellan estetik och funktion. Effektiva möbler som får ett mervärde genom estetiken. Det finns också ett antal arbeten som lägger fokus på naturmaterial för att möta efterfrågan på hållbar produktion som inte skadar hälsan, det vill säga giftfria möbler.

Fler fruktbara samarbeten

Ett ökat samarbete mellan studenter på de fyra utbildningarna på Carl Malmsten Furniture Studies är däremot en stadigt växande allmän trend.

– Den är väldigt påtaglig. Samarbetena kommer in allt tidigare i utbildningen och har blivit djupare, studenterna lär sig mer och når högre och högre kvalitetsmässigt, säger Leó Jóhannsson, ansvarig för inriktningen mot möbeldesign.

– De utmanar varandra och ifrågasätter gränser både för form och material och inspirerar varandra att tänka i nya ingångar. Designstudenterna övar till exempel upp sig för en framtida konsultroll, då de kommer att jobba på uppdrag.

Utbildningarna på LiU Malmstens är också landets enda som utgår både från vetenskaplig och konstnärlig grund, påpekar Leó Jóhansson.

– Det gör skillnad. Vid sidan av den individuella, konstnärliga utvecklingen får studenterna här en annan teoretisk grund och en jordnära verklighetsanknytning. Inte minst genom Malmstens täta kontakter med industrin och materialproducenter.


Bild: Utställningsfix på vernissagedagens förmiddag.


Publicerad 2015-05-21