LiU och Region Östergötland fördjupar samarbetet

LiU + RÖ = sant. När ett nytt samarbetsavtal undertecknades av Linköpings universitet och Region Östergötland den 26 april låg det nära till hands att jämföra med ett äktenskap. Nu ska samverkan bli bredare och även sträcka sig utanför hälso- och sjukvårdsområdet.

Rektor Helen Dannetun och regionrådet Mats Johansson signerar avtaletRektor Helen Dannetun och regionrådet Mats Johansson signerar avtalet 

Linköpings universitet och Region Östergötland, och tidigare landstinget, kan se tillbaka på en lång historia av samverkan och samarbete, särskilt inom hälso- och sjukvården. Kent Waltersson, universitetsdirektör vid LiU, liknade de båda organisationerna vid ett strävsamt gammalt par som förnyar sitt äktenskapslöfte.Kent Waltersson, universitetsdirektörKent Waltersson, universitetsdirektör

Universitetets rektor Helen Dannetun pekade på att just regionsjukhuset i Linköping var en starkt bidragande faktor till att en högskola grundades här. Hon lyfte fram det fruktbara samarbetet som länge funnits kring bland annat utbildningar inom hälso- och sjukvård.

– Det känns väldigt roligt att vi kan vidga och fördjupa vårt förhållande med just samverkans-, utvecklings- och nyttiggörandefrågor, för där har vi lång erfarenhet och jag tror att vi kommer att kunna fortsätta vårt goda förhållande på de upptrampade stigar vi har, sade Helen Dannetun.

Det nya samarbetsavtalet beskriver hur verksamhet som har betydelse för både regionen och universitetet ska samordnas.

– Det som är så spännande i dag är den nya bredden, när Region Östergötland har ansvar för större områden än landstinget hade. Där ligger styrkan med det avtal som vi strax ska signera, sade Mats Johansson, regionråd (S) Region Östergötland.

Det handlar bland annat om tillväxt, utveckling och regionens attraktivitetskraft. Mats Johansson tryckte på att det goda samarbetet inte bara sker på ledningsnivå, utan på många nivåer i organisationerna, och är en förebild för andra regioner i landet. Därefter skrev Helen Dannetun och Mats Johansson under ”äktenskapsförordet”, eller med andra ord, samarbetsavtalet LINDA.

Goda exempel

Efter signeringen presenterades tre exempel på aktuella samarbeten. Först ut var Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning, en satsning som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Linköpings universitet och Region Östergötland.

– Fokus för det här centrumet är att bygga på traditionen av medicinteknisk forskning där man samverkat framför allt inom sjukvården, medicinska fakulteten och tekniska fakulteten för att titta på nya lösningar på sjukvårdsproblematik. Där har vi en väldigt stark tradition i Linköping, sade professor Stefan Thor, som är föreståndare för centrumet.Anna Pettersson och Ann-Charlotte NedlundAnna Pettersson och Ann-Charlotte Nedlund

Från forskning gick stafettpinnen vidare till ett inslag i utbildningen där studenter får agera förbättringsagenter inom vården. I studentgrupperna blandas studenter från flera olika utbildningar och de tar sig an patientnära förbättringsprojekt. Projektförslagen kommer från vårdverksamheterna själva. Det kan röra sig om hygienrutiner, enkelrum i samband med Framtidens US eller personcentrerad vård.

– En av fördelarna som jag ser är att det ger oss ute på kliniken möjlighet att visa studenterna hur viktigt vi tycker att förbättringsarbete är inom vården, sade Anna Pettersson vid barnmedicinska akutvårdsavdelningen på Linköpings universitetssjukhus, när hon beskrev ett sådant projekt.

Förbättringsprojektet i fråga handlade om hur patienternas delaktighet och informationsutbytet kan förbättras vid rapportering mellan vårdpersonal där patient och anhöriga deltar. Studenternas arbete resulterade bland annat i en checklista som nu används i verksamheten.Jan Axesson, samverkansdirektörJan Axelsson, samverkansdirektör

Ett annat gott exempel som lyftes fram var hur universitetet och Region Östergötland jobbat ihop för att stärka tillväxten i regionala småföretag. Forskare och tillväxtrådgivare har samarbetat kring ett program där mindre företag kan lära sig mer om affärsmodeller och få praktiska verktyg som underlättar utveckling och tillväxt.

– Vi går nu vidare med ett program med utveckling och verifiering av metoder för att utveckla ledare och ledarskap i företag. Det finns en pedagogik och metod i det här som är väldigt bra, sade Jan Axelsson, samverkansdirektör vid LiU.

Strategisk samverkan på LiU

Senaste nytt från LiU