LiU ökar höstens antagning

11 818 studenter har fått besked om att de antagits till en utbildning vid Linköpings universitet, en liten ökning från föregående år. Programutbildningarna vid LiU är i princip fulla men det kan fortfarande finnas alternativ för dem som inte fått plats.

Studenter Foto: David HolmströmLiU är ett av 20 universitet och högskolor som ökar antagningen i höst, det minskade söktrycket till trots. Totalt i landet ökar antagningen med 0,5 procent medan LiU ökar antagningen med en procent. Att färre söker till högre utbildning beror både på minskade årskullar och att det är högkonjunktur med stor efterfrågan på arbetskraft.

Till de tekniska utbildningarna är dock söktrycket fortsatt högt och antagningen vid LiU ökar med tre procent:

– Flest antagna har på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 275 nya studenter. Den största ökningen återfinns på civilingenjörsprogrammet Mjukvaruteknik där vi dubblar antalet antagna till 85. Dels på grund av det kraftigt ökade intresset bland de sökande, men också på grund av ett växande behov på arbetsmarknaden, säger Ulf Nilsson, dekanus på LiU:s tekniska fakultet.

Även filosofiska fakulteten ökar antagningen.

– Liksom tidigare år är söktrycket högt till våra programutbildningar och vi har antagit fler nya studenter än föregående år. Flest antagna finns vid civilekonomprogrammet, 225 nya studenter, därefter följer Socionomprogrammet, Kultur, samhälle och media samt Miljövetarprogrammet, säger Per-Olof Svedin, biträdande kanslichef vid Filosofiska fakulteten.

Till utbildningsvetenskap har antagningen minskat något, just på grund av det längre antalet ansökningar.

– Vi har dock ökat antagningen till exempelvis yrkeslärarprogrammet, med 25 procent, även till specialpedagogprogrammet och grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 har vi ökat antagningen. Flest nya studenter, 250, har vi på förskollärarprogrammet berättar Martin Bengtsson, utbildningsledare. 

Klart i mitten av augusti

De blivande studenterna har nu till den 28 juli på sig att tacka ja eller nej till platsen och efter den 3 augusti får reserverna sina antagningsbesked. Först därefter står det klart hur många som verkligen börjar studera vid LiU i höst.

– I stort sett alla utbildningar vid den tekniska fakulteten är fulla i dagsläget, men vi vet av erfarenhet att alla antagna inte tackar ja till sin plats. Därför kommer vi att återöppna en handfull av utbildningarna inom kort för sökande som ännu inte fått någon plats inför hösten. Det finns också möjlighet att söka fristående kurs, till exempel Matematik 30 hp, vilket är ett bra alternativ för den som vill påbörja ingenjörsstudier men inte får någon plats i höst, säger Ulf Nilsson.

Även Per-Olof Svedin och Martin Bengtsson rekommenderar dem som ännu inte fått plats att söka, även om många utbildningar just nu är fulla.

– Fakulteten kommer att återöppna några av programutbildningarna och det finns fortfarande möjlighet att söka till fristående kurser inom flera olika ämnesområden, säger Per-Olof Svedin.

– Flera av våra utbildningar inom utbildningsvetenskap öppnar också på nytt så att fler får möjlighet att söka, säger Martin Bengtsson.

All statistik finns hos Universitets- och högskolerådet 

(Artikeln har uppdaterats efter hand)

Öppna utbildningar och allt du behöver veta 

Fler nyheter från LiU