LiU-professorers Wallenberg Scholar förlängs

Professorerna Magnus Berggren, organisk elektronik, och Lars Hultman, tunnfilmsfysik, får en förlängning av sina fria forskningspengar från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i ytterligare fem år.
Magnus Berggren, professor organisk elektronikMagnus Berggrens Wallenberg Scholar på fyra miljoner kronor per år förlängs i fem år medan Lars Hultman får sitt anslag förlängt med tre miljoner per år i fem år. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse förutsätter att universiteten med egna medel fortsätter att stödja personerna med minst nuvarande nivå och att forskningen till 75 procent bedrivs vid ett svenskt lärosäte.

Professor Magnus Berggren, Laboratoriet för organisk elektronik, Campus Norrköping, har satsat sina fria forskningspengar inom området Power plants – elektronik i växter. En forskning som lett till ett antal vetenskapliga och uppmärksammade genombrott liksom publicerade artiklar i de högst rankade vetenskapliga tidskrifterna.

Lars Hultman, professor tunnfilmsfysikProfessor Lars Hultman, som numera är verkställande direktör för den strategiska forskningsstiftelsen SSF, har också ett ben kvar i forskningen vid Avdelningen för tunnfilmsfysik, Campus Valla, där han leder en framstående forskargrupp inom nya funktionella material.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Fler nyheter från LiU Visa/dölj innehåll